DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Martin Poliačik

Nestraníci

Treba si povedať, 2012 rok rozpočet schvaľovala vláda Ivety Radičovej. Hej, to znamená, že 6,2% navýšenie (platov učiteľov, pozn.), ktoré tam bolo, bolo schválené vládou Ivety Radičovej.

Štrajk ucitelov - Draxler, Poliacik, Kocan a Ondek - 25.01.2016
Pravda

Poliačik správne tvrdí, že rozpočet pre rok 2012 schvaľovala ešte Radičovej vláda. Jeho tvrdenie o 6,2% zvýšení platov pedagogických zamestnancov (v regionálnom školstve) podporujú údaje Inštitútu vzdelávacej politiky (IVP). Výrok preto hodnotíme ako pravdivý.

Rozpočet pre rok 2012 sa skutočne vypracovával a schvaľoval v roku 2011, teda ešte počas vlády I. Radičovej. V danom rozpočte sa píše nasledovné:
"Po zapracovaní predmetného zvýšenia osobných výdavkov a úprave počtu pedagogických zamestnancov sa oproti roku 2011 zvýši v roku 2012 ich priemerný mzdový výdavok o 13,6 %..." a "rozpočet osobných výdavkov verejných vysokých škôl v roku 2012 oproti schválenému rozpočtu na rok 2011 predpokladá rast osobných výdavkov o 5 %." (pdf, str. 37). Jedná sa však o celkový nárast výdavkov určených pre mzdy týchto zamestnancov, nie o percentuálne navýšenie priemernej mzdy.

Poliačikovo tvrdenie o navýšení platov učiteľov o 6,2% v roku 2012 potvrdzujú údaje Inštitútu vzdelávacej politiky (.pdf,s.6) uvedené v nasledujúcej tabuľke (nominálny nárast platov pedagogických a odborných zamestnancov financovaných zo štátneho rozpočtu):
Pri porovnaní priemernej mesačnej mzdy pedagogického zamestnanca v regionálnom školstve, ktorá je uvádzaná v rozpočte verejnej správy, bolo za vlády Ivety Radičovej zvýšenie o 3,4 %, z 793 €(.pdf,s.31)v roku 2011 na 820 € (pdf, str. 37) v roku 2012. Rozpočet však vychádza z plánovaného objemu financií určených na platy týchto zamestnancov a z plánovaného počtu zamestnancov. 

Rozdielne číslo uvádza aj ÚIPŠ. V roku 2011 bola podľa nich priemerná mzda pedagogického zamestnanca regionálneho školstva 758,63 eur a v roku 2012 to bolo 797,82 eur, čo predstavuje rozdiel 5,17%.
Rôzne zdroje teda pracujú z rôznymi údajmi priemerného platu. IVP poskytuje údaj o pedagogických aj odborných zamestnancoch regionálneho školstva financovaných zo štátneho rozpočtu, UIPS obmedzuje údaj iba na pedagogických zamestnancov. Keďže sa však Poliačikovo tvrdenie zhoduje aspoň s jedným dôveryhodným zdrojom (IVP), vyhodnotili sme výrok ako pravdivý.

Dátum zverejnenia analýzy: 24.01.2016
success
error