DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Juraj Draxler

SMER-SD

Ide o akciu (štrajk učiteľov, pozn.), ktorú nik, žiadna z učiteľských organizácií priamo nepodporila tým, že by sa aktívne podieľala na jej organizácii. Niektoré zo stavovských organizácií celú akciu odmietli. Niektoré sa prihlásili k jej cieľom, ale žiadna z nich aktívne nevstupuje do organizácie tejto akcie.

Štrajk ucitelov - Draxler, Poliacik, Kocan a Ondek - 25.01.2016
Zavádzajúce

Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy na Slovensku skutočne kritizuje iniciatívu ISU (Iniciatíva slovenských učiteľov) na organizovanie štrajku učiteľov. Avšak napríklad Nové školské odbory štrajk  podporili a vyzvali k účasti a Slovenská komora učiteľov takisto podporila ciele štrajku a vyhlásila, že rešpektuje rozhodnutie svojich členov zapojiť sa do štrajku. Výrok preto hodnotíme ako zavádzajúci.

S iniciatívou na štrajk prišla pôvodne Iniciatíva slovenských učiteľov (ISU). Tá v oznámení o vstupe do štrajku hovorí o príčinách vstupu do štrajku:

"Dôvodom vyhlásenia štrajku je dlhodobé ignorovanie požiadaviek učiteľskej obce, odborových a profesijných organizácií v školstve na zabezpečenie primeraného financovania školstva."

Vo svojich pomienkach požadujú:

1) zvýšenie tarifných platov;

2) navýšiť rozpočty na rok 2016;

3) možnosť získavať kredity overením kompetencií, a zrušiť ich obmedzenú sedemročnú platnosť.

K štrajku sa taktiež pripájajú Nové školské obory (NŠO). Otvorene vyzýva všetkých učiteľov, aby sa k štrajkovaniu pripojili.

Stanovisko Slovenskej komory učiteľov je nasledovné:
"Slovenská komora učiteľov ako stavovská organizácia pedagogických a odborných zamestnancov dlhodobo poukazuje na závažné problémy v školstve a vyzýva vládu SR k ich riešeniu, naposledy vo Výzve SKU vláde SR z októbra 2015. Akceptovanie týchto požiadaviek považuje SKU za krok, ktorým by vláda SR prejavila skutočný záujem o ozdravenie a skvalitnenie slovenského školstva a podstatné zlepšenie postavenia učiteľov v spoločnosti, preto podporuje Iniciatívu slovenských učiteľov v štrajkovej pohotovosti a v štrajku. SKU zároveň rešpektuje slobodné rozhodnutie každého svojho člena zúčastniť sa štrajku a ďalších aktivít smerujúcich k zlepšeniu ekonomického a spoločenského postavenia pedagogických a odborných zamestnancov v spoločnosti."
SKU teda vyjadruje podporu štrajku a rešpektuje rozhodnutie svojich členov zúčastniť sa ho.

Proti štrajkovaniu sa ohradil Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy na Slovensku. V ich vyjadrení ostro kritizujú Iniciatívu slovenských učiteľov. Argumentujú tým, že ISU nemá mandát na zastupovanie všetkých učiteľov, a reálne politické dialógy sú podľa nich v tejto dobe jediným riešením danej situácie.


Dátum zverejnenia analýzy: 24.01.2016
success
error