DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Jozef Kollár

SKOK!

V princípe posledné nejaké štrukturálne zásadné reformy dôchodkového systému, rovná daň a podobne boli urobené v rokoch 2004, 2005.

Kažimír vs. Kollár o štátnom rozpocte na budúci rok - 23.11.2015
Pravda

Najzásadnejšia reforma dôchodkového systému prebehla v rokoch 2004(vznikol pilierový systém) a 2005 zavedením druhého piliera. 1.1. 2004 vznikol prvý pilier. Následne prebehlo niekoľko zmien každý rok, ale tie boli len čiastkové. Výrok hodnotíme ako pravdivý.

Čiastkové zmeny v dôchodkovom systéme dokumentuje webstránka Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny, zaviedol sa napríklad princíp dobrovoľnosti (možnosť vystúpiť z druhého pilieru). Ani v jednom prípade však nešlo o prerobenie dôchodkového systému v rámci štrukturálnej reformy. 


O reforme zavádzajúcej druhý dôchodkový pilier píše INEKO(.pdf): 
"Nová Koncepcia aj zákon sa od predchádzajúcich noriem nelíšili v základných princípoch reformy, na rozdiel od nich však napríklad stanovili rýchlejšie predlžovanie dôchodkového veku, väčšiu váhu druhého piliera v dôchodkovom systéme a tiež vyššiu mieru zásluhovosti podľa ktorej by mal dôchodok lepšie odrážať celoživotné príjmy jednotlivca." 

"Medzi hlavné ciele reformy o druhom pilieri patrila snaha o zmiernenie negatívnych následkov očakávaného starnutia obyvateľstva na finančnú stabilitu prvého piliera. Reforma totiž rozkladá zdroje financovania budúcich dôchodkov medzi trh práce (prvý pilier) a kapitálové trhy (druhý pilier), čím  v dlhodobom horizonte znižuje záväzky prvého piliera (tzv. implicitný dôchodkový dlh). Ďalším cieľom reformy bolo posilniť zásluhovosť v dôchodkovom systéme a tým aj povedomie a záujem občanov o svoje finančné zabezpečenie v starobe."

Dátum zverejnenia analýzy: 22.11.2015
success
error