DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Juraj Krúpa

OĽaNO

Videli sme teraz rýchle odvolania troch sudcov správneho súdu.

Matúš Šutaj-Eštok a Juraj Krúpa v O 5 minút 12 - 05.11.2023
Nepravda

Súčasná vláda odvolala troch členov Súdnej rady SR, neodvolala sudcov Najvyššieho správneho súdu. Výrok hodnotíme ako nepravdivý.

Začiatkom novembra vláda odvolala Katarínu Javorčíkovú, Evu Mišíkovú a Ľudovíta Bradáča  z pozície členov Súdnej rady SR. Odvolanie prebehlo bez udania dôvodov. 

Združenie sudcov Slovenska (ZSS) upozorňuje, že takéto konanie vlády je v rozpore s európskymi štandardmi. „ZSS od roku 2020 opakovane upozorňuje na to, že viaceré ústavné a zákonné zmeny, ktoré presadila predchádzajúca vládna garnitúra, a ktoré okrem iného formálne umožňujú odvolať členky a členov Súdnej rady SR kedykoľvek pred skončením ich funkčného obdobia a bez uvedenia dôvodu, sú krokom späť pri vytváraní podmienok na ochranu súdnictva pred neprimeraným vplyvom zo strany legislatívy a exekutívy a záruk jeho nezávislosti”. 

Bývalí členovia Súdnej rady SR, Javorčíková a Bradáč, majú v pláne podať sťažnosť proti spôsobu ich odvolania na Ústavný súd SR.

Ako ďalej približuje portál Aktuality.sk, Súdna rada SR je ústavný orgán, ktorý má 18 členov vrátane predsedu a podpredsedu. Jedného člena volia sudcovia Najvyššieho súdu SR a Najvyššieho správneho súdu SR.  Osem členov z radov sudcov volia sudcovia ostatných súdov. Po troch členov dodávajú Národná rada (NR) SR, prezident SR a vláda SR.

Najvyšší správny súd je vrcholný orgán vo veciach správneho súdnictva.

Dátum zverejnenia analýzy: 22.11.2023
success
error