DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Juraj Krúpa

OĽaNO

Neviem potom, či človek, ktorý napr. žiadal o politický azyl v Bielorusku, je ten vhodný kandidát napr. na Úrad inšpekčnej služby.

Matúš Šutaj-Eštok a Juraj Krúpa v O 5 minút 12 - 05.11.2023
Neoveriteľné

Nový šéf Úradu inšpekčnej služby Branislav Zurian na verejnom vypočutí uviedol, že sa počas svojho trestného stíhania ukrýval v Bieloruskom exile. Z jeho vyjadrení však nie je jasné, či v krajine aj žiadal o azyl. Keďže tvrdenie nie je možné nezávislé overiť a samotný riaditeľ Úradu inšpekčnej služby otázku Demagog.sk nereagoval, hodnotíme výrok ako neoveriteľný.

Novým šéfom Úradu inšpekčnej služby sa na návrh minister vnútra stal Branislav Zurian. Vláda o tom rozhodla na svojom zasadnutí. Úrad inšpekčnej služby funguje v pôsobnosti ministerstva vnútra a slúži na odhalenie a vyšetrovanie trestných činov príslušníkov Policajného zboru a Zboru väzenskej a justičnej stráže.

Zurian v minulosti viedol Národnú kriminálnu agentúru. Bol dvakrát trestne stíhaný z vynášania informácii z polície. V obidvoch prípadoch ho obvinenia zbavila generálna prokuratúra na čele s Marošom Žilinkom. 

Zurian prešiel procesom vypočutia na Výbore NR SR pre obranu a bezpečnosť. Pri vypočúvaní priznal, že sa počas trvania trestného stíhania schovával v Bielorusku. Podľa vlastných vyjadrení si tam prenajal byt, na vlastné náklady, niekoľko kilometrov od poľských hraníc. 

Pred pobytom v Bielorusku sa nachádzal aj na Nórska, kde sa uchádzal o azyl. Podľa vlastných slov si nebol istý, či by mu v Nórsku bol udelený azyl, preto sa rozhodol odísť do Bieloruska. (v čase od 19:22)

Zo Zurianovho vystúpenia na Výbore pre obranu a bezpečnosť nie je zrejmé, či v Bielorusku žiadal o azyl alebo nie.

Dátum zverejnenia analýzy: 22.11.2023
success
error