DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Richard Sulík

SaS

Obedy zadarmo boli nahradené. Áno, boli zrušené, ale v tom istom rozsahu bol zvýšený prídavok na dieťa.

Voľby 2023: Druhá debata na TV Joj - 21.09.2023
Pravda

Vláda Igora Matoviča od januára 2021 zrušila tzv. obedy zadarmo. Namiesto nich predstavila možnosť pre pracujúcich rodičov uplatniť si dvojnásobný daňový bonus na dieťa, pričom zvýšila vek dieťaťa zo 6 na 15 rokov. Pre pracujúceho rodiča je suma, ktorú dovtedy ušetril na obedoch, porovnateľná. Výrok preto hodnotíme ako pravdivý.

Obedy zadarmo vláda Igora Matoviča od 1. januára 2021 zrušila, súčasne s tým však zvýšila vek, v ktorom si mohol rodič uplatniť dvojnásobný daňový bonus na dieťa zo 6 na 15 rokov.

Štát pred úpravou dotoval sumou 1,2 eura každý obed pre dieťa navštevujúce posledný ročník materskej školy alebo základnú školu, od začiatku roka 2021 sa táto pomoc zúžila a dotovali sa len obedy pre deti v hmotnej núdzi. Vláda už vtedy komunikovala túto zmenu súčasne so zmenou vo výške daňového bonusu na dieťa. 

Kým dovtedy platil dvojnásobný daňový bonus len na deti do 6 rokov, od januára 2021 platil už na deti do 15 rokov. Pre pracujúceho rodiča je suma, ktorú dovtedy ušetril na dotovaných obedoch oproti dvojnásobnému bonusu, porovnateľná. Záleží od konkrétnej sumy, ktorú platili za obedy dovtedy - niektoré školy mohli mať na obedy vyššie náklady ako dotoval štát a teda si od rodičov vypýtali viac. Napriek tomu vo väčšine prípadov sa dá hovoriť o nahradení tohto opatrenia.

Proti týmto zmenám boli samosprávy, ktoré videli buď technické a operačné komplikácie, ktoré im takáto zmena priniesla, alebo konkrétne situácie ľudí, ktorí nepoberali dávku v hmotnej núdzi, pri ktorej štát naďalej obedy dotoval, ale zároveň mali finančnú situáciu natoľko náročnú, že obedy zadarmo pre nich znamenali väčšiu pomoc ako daňový bonus.

Je teda diskutovateľné, či boli obedy zadarmo vo svojej podstate skutočne nahradené a aký dopad mali tieto zmeny na školy, samosprávy či konkrétne rodiny. Vo všeobecnosti sa dá povedať, že vláda toto zrušenie kompenzovala zvýšením daňového bonusu. Obedy zadarmo sa nakoniec od 1. mája 2023 znova vrátili, hoci v zmenenej výške.

Téme zrušenia, respektíve zmeny podmienok obedov zadarmo sme sa venovali už aj v minulosti v dvoch podobných výrokoch. Výrok teda považujeme za pravdivý.

Dátum zverejnenia analýzy: 26.09.2023
success
error