DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Boris Kollár

SME RODINA

Musím povedať, že viem si predstaviť aj jednorazové odvody tak, ako to urobili Taliani, alebo ako sme to my urobili pri Slovnafte. Teraz banky mali obrovské dvojnásobné zisky, skoro jedna miliarda, takže viem si predstaviť z týchto zdrojov čerpať a pokrytým sociálnou.

Voľby 2023: Prvá debata na TV Joj - 20.09.2023
Pravda

Taliansko aj Slovensko zdaňujú nadmerné zisky. Kým v Taliansku zdaneniu podliehajú v roku 2023 banky, na Slovensku sa zdanenie týka zisku z ropy či uhlia a dotýka sa hlavne Slovnaftu. V roku 2022 mali banky zisky vo výške 829 miliónov eur. Výrok hodnotíme ako pravdivý. 

V auguste 2023 talianska vláda ohlásila jednorazovú daň z neočakávaného príjmu pre talianske banky a talianske pobočky zahraničných bánk. Kvôli  zvyšujúcim sa úrokovým sadzbám, banky účtujú svojim dlžníkom za pôžičky a hypotéky v poslednom období viac, vďaka čomu zisky bánk prudko vzrástli. Taliani sa preto rozhodli zdaniť 40 % čistej úrokovej marže za rok 2023. Predpokladá sa, že vďaka tejto dani sa podarí vyzbierať aj niekoľko miliárd eur.

Slovenská vláda schválila podobnú daň pod menom solidárny príspevok. Toto zdanenie sa týka odvetvia ropy, zemného plynu, uhlia a rafinérii a najmä teda Slovnaftu. V roku 2022 bola výška solidárneho príspevku vo výške 55% nadmerného zisku, za rok 2023 je daň schválená vo výške 70%.

Banky na Slovensku v roku 2022 dosiahli vysoké zisky. Ich čistý zisk bol vo výške 829 miliónov eur, čo je o takmer 103 miliónov eur viac ako v roku 2021. Za prvý polrok roku 2023 zarobili banky 564,6 milióna eur, čo je o skoro 200 miliónov eur viac ako prvý polrok minulého roka.

Dátum zverejnenia analýzy: 26.09.2023
success
error