DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Milan Uhrík

Republika

Je treba skutočne, ako hovoríte a ako hovoria aj odborníci, sanovať verejné financie, pretože smerujeme do krachu, smerujeme do obrovských výdavkov.

Voľby 2023: Prvá debata na TV Joj - 20.09.2023
Pravda

Na zlom stave verejných financií sa zhodujú ekonomickí experti, nová vláda, ale aj Rada pre rozpočtovú zodpovednosť, ktorej hlavnou úlohou je vyhodnocovať udržateľnosť verejných financií. V najnovšej správe Rada dokonca konštatovala, že verejné financie sa dostali do pásma vysokého rizika. O zlom stave verejných financií hovorí aj výška štrukturálneho deficitu, ktorý sa momentálne, podľa odhadov, nachádza na úrovni 4,3 %, a podľa odhadov bude ešte stúpať, ak vláda nepríjme konsolidačné opatrenia. 

Rada pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ) každoročne  vypracováva správu o dlhodobej udržateľnosti verejných financií, ktorá vyhodnocuje, či je nastavenie verejných politík v spojení vývojom dlhodobo udržateľné z pohľadu verejných financií.

V najnovšej správe z apríla 2023 Rada konštatuje, že „dlhodobá udržateľnosť verejných financií nebola ani v roku 2022 dosiahnutá. Ukazovateľ dlhodobej udržateľnosti dosiahol 5,5 % HDP (6,6 mld. eur), čo znamená, že verejné financie sa dostali do pásma vysokého rizika.“ V septembri  Rada vyzvala, aby sa, vzhľadom na zlý stav, stala konsolidácia verejných financií cieľom novej vlády.

Po nástupe úradníckej vlády sa minister financií Michal Horváth vyjadril, že verejné financie sú v najhoršom stave. „Po prechodnom zlepšení aj počas ťažkých časov sa nachádzame v historicky najhoršej situácii, čo sa týka udržateľnosti verejných financií, a preto treba konať,“ hovorí Horváth. V septembri zase varoval premiér Ľudovít Ódor pred "gréckou cestou". Jeden z indikátorov, že Slovensko hospodári zle a nebezpečne sa zadlžuje je aj fakt, že si v súčasnosti požičiavame rovnako draho ako Grécko.

V paneli Denníka N sa väčšina ekonómov zhodla, že z hľadiska dlhodobej udržateľnosti sú naše verejné financie naozaj vo veľmi zlom stave a podľa niektorých aj v historicky najhoršom. 

O zlom stave verejných financií hovorí aj výška štrukturálneho deficitu. Štrukturálny deficit predstavuje dlh očistený o vplyv hospodárskeho cyklu a mimoriadnych jednorazových vplyvov. Inými slovami sa jedná o deficit, ktorý automaticky pretrvá aj do budúcnosti, ak sa neprijmú dodatočné opatrenia. 

Podľa zverejnenej správy Rady pre rozpočtovú zodpovednosť dosiahol štrukturálny deficit za rok 2022 hodnotu 1,2 %. V roku 2021 bol štrukturálny deficit na ešte nižšej úrovni, keď dosiahol hodnotu 1,1 % 

Tohtoročný štrukturálny deficit verejných financií odhaduje Rada pre rozpočtovú zodpovednosť na 4,3 % HDP. 

Pre nasledujúce roky by toto malo byť ešte vyššie. Okolo roku 2025 by sa podľa ale Rady mal štrukturálny deficit dostať na hodnotu 5 %, pokiaľ vláda a parlament neprijme nové trvalé konsolidačné opatrenia.

Zdroj: Rada pre rozpočtovú zodpovednosť

Dátum zverejnenia analýzy: 26.09.2023
success
error