DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Milan Uhrík

Republika

Čo sa týka štrukturálneho deficitu, ten máme okolo 5 percent. Je to strašne vysoké a je to neudržateľné do budúcna.

Voľby 2023: Prvá debata na TV Joj - 20.09.2023
Nepravda

Štrukturálny deficit sa momentálne podľa odhadov nachádza na úrovni 4,3 %. Na úroveň 5 % by sa však mal dostať až okolo roku 2025, a to tiež len za predpokladu, že nebudú prijaté konsolidačné opatrenia. Výrok Milana Uhríka preto hodnotíme ako nepravdivý.

Štrukturálny deficit predstavuje dlh očistený o vplyv hospodárskeho cyklu a mimoriadnych jednorazových vplyvov. Inými slovami sa jedná o deficit, ktorý automaticky pretrvá aj do budúcnosti, ak sa neprijmú dodatočné opatrenia. 

Podľa zverejnenej správy Rady pre rozpočtovú zodpovednosť dosiahol štrukturálny deficit za rok 2022 hodnotu 1,2 %. V roku 2021 bol štrukturálny deficit na ešte nižšej úrovni, keď dosiahol hodnotu 1,1 % (.pdf, s. 4). 

Tohtoročný štrukturálny deficit verejných financií odhaduje Rada pre rozpočtovú zodpovednosť na 4,3 % HDP. 

Pre nasledujúce roky by toto malo byť ešte vyššie. Na hodnotu 5 % by sa podľa ale Rady mal štrukturálny deficit dostať až okolo roku 2025, a to iba pokiaľ vláda a parlament neprijme nové trvalé konsolidačné opatrenia.

 

Zdroj: Rada pre rozpočtovú zodpovednosť

Demagóg.sk sa 26. 9. 2023 obrátil so žiadosťou o vyjadrenie na Milana Uhríka, avšak nezareagoval.

Dátum zverejnenia analýzy: 26.09.2023
success
error