DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Igor Matovič

OĽaNO

Podvodníkom som išiel po krku a tým pádom sme znížili podvody pri neplatením DPH o 35% (...)  presne tak, ako som išiel po krku podvodníkom a že som najviac zo všetkých ministrov financií znížil podvody pri neplatením DPH.

Voľby 2023: Prvá debata na TV Joj - 20.09.2023
Nepravda

Počas pôsobenia Igora Matoviča vo vláde prišlo naozaj k 35 % poklesu daňovej medzery. Napriek tomu, že Igor Matovič spočítava čísla za dva roky, nejedná sa o najväčší pokles daňovej medzery. Ten nastal v roku 2003 za ministrovania Ivana Mikloša, kedy klesla daňová medzera o takmer 43 %. Výrok Igora Matoviča preto hodnotíme ako nepravdivý. 

Navyše je otázne, či si Matovič nepripisuje priveľké zásluhy. Dáta, ako aj prezident FS SR, tvrdia, že za kontinuálne znižovanie daňovej medzery môžu opatrenia aplikované v dlhodobom horizonte. K poklesu daňovej medzery prispieva častejšie využívanie bezhotovostných platieb či zavedenie e-kasy. Taktiež od roku 2020 dochádzalo k poklesu podvodov aj kvôli lockdownu v spojitosti s pandémiou Covid-19, kedy mali podnikatelia svoje prevádzky, dlhodobo uzatvorené. Množstvo ľudí tak nakupovalo najmä prostredníctvom e-shopov, s ktorými sú bezhotovostné platby úzko späté.

Daňová medzera DPH je Finančnou správou Slovenskej republiky (FS SR) definovaná ako „rozdiel medzi potenciálnym výnosom dane, ktorý by bol vybraný, ak by sa všetky ekonomické subjekty správali v súlade so zákonom a skutočne vybranou daňou“.  

Podľa údajov FS SR bola daňová medzera doposiaľ najvyššia v roku 2012, a to až 36,7 %. Od tohto roku daňová medzera sústavne medziročne klesá. V roku 2020, v prvom roku vlády Igora Matoviča, klesla daňová medzera o 1,7 p.b. z 18,5 % na 16,8 %. Pokles daňovej medzery DPH tak predstavoval viac ako 9 %. Ešte výraznejší pokles zaznamenala Finančná správa v roku 2021, kedy daňová medzera klesla z 16,8 % na 12,1 %, čo predstavovalo relatívny pokles o takmer 28 %. V tom čase už Igor Matovič zastával pozíciu ministra financií. Za dva roky, čo bol Igor Matovič vo vláde, tak daňová medzera poklesla z 18,5 % na 12,1 %, teda o 34,59 %. Je potrebné doplniť, že za posledný rok ministrovania Igora Matoviča Finančná správa nezverejnila údaje o daňovej medzere, preto nie je možné toto obdobie vyhodnotiť.

Pokles o 35 % však nebol najvyšším poklesom daňovej medzery, ktorý Finančná správa zaznamenala. V 2003 klesla daňová medzera z 15,6 % na 8,9 %, teda takmer o 43 %. Ministrom financií bol v tom čase Ivan Mikloš. 

Taktiež neplatí, že by sa Matovičovi podarilo znížiť daňovú medzeru na najnižšiu hodnotu alebo o najviac percentuálnych bodov. V roku 2021 dosiahla daňová medzera úroveň 12,1 %, čo je druhá najnižšia identifikovaná hodnota od roku 2000. Nižšia bola len v roku 2003, a to  8,9 %. Taktiež bol v roku 2021 zaznamenaný druhý najvyšší medziročný pokles, až o 4,7 p.b. Najvýraznejší pokles bol medzi rokmi 2002-2003, a to o 6,7 p.b. Aj keby sme brali do úvahy celé obdobie pôsobenia Igora Matoviča vo vláde, za ktoré sú známe údaje, tak sa výsledný pokles je stále menší ako v roku 2003.

Prezident FS SR Jiří Žežulka na margo zníženia daňovej medzery uviedol, že k zlepšeniu dochádza bez zmeny legislatívy, pomocou častejších bezhotovostných platieb a používaním e-kasy. FS SR na svojom webovom sídle zároveň píše o „zavedených desiatkach opatrení z akčných plánov boja proti daňovým podvodom (napr. daňová kobra, Kontrolný výkaz DPH či obmedzenie platieb v hotovosti),“ ktoré pomáhajú pri výbere daní a znižovaniu daňovej medzery už od roku 2012.

Demagóg.sk sa 26. 9. 2023 obrátil so žiadosťou o vyjadrenie na Igora Matoviča, avšak nezareagoval.

Dátum zverejnenia analýzy: 26.09.2023
success
error