DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Milan Majerský

KDH

Poliaci čerpali eurofondy na 102 a pol percenta, doplnili im. Európska únia im doplnila tie od tých krajín, ktoré nedokázali čerpať. 

Voľby 2023: Prvá debata na TV Joj - 20.09.2023
Nepravda

Poľsko skutočne vyčerpalo viac ako 100 percent pridelených eurofondov, extra zdroje však získali z programu REACT-EU na zmiernenie dopadov koronakrízy, nie z nevyčerpaných eurofondov iných krajín. Výrok preto hodnotíme ako nepravdivý.

Milan Majerský hovorí o čerpaní eurofondov z dobiehajúceho obdobia za roky 2014 - 2020. V rámci neho malo Poľsko pôvodne vyčlenených 105 miliárd eur, vrátane národných príspevkov a čistých príspevkov z európskeho rozpočtu.

V roku 2022 sa však zdroje Poľska navýšili na 111,5 miliardy eur a nakoniec sa podarilo celkovo alokovať až 113,5 miliardy eur, čo predstavuje čerpanie vo výške približne 102%, ako v relácii uviedol predseda KDH Milan Majerský.

Navýšené peniaze však Poľsku Európska komisia (EK) nedoplnila z nevyčerpaných prostriedkov iných krajín. 

Ako pre Demagog.sk uviedlo Europe Direct centrum po konzultácii s Generálnym riaditeľstvom pre regionálnu a mestskú politiku, „nárast je spôsobený novými zdrojmi EÚ v rámci programu REACT-EU a zvýšením rozpočtu Poľnohospodárskeho fondu EÚ pre rozvoj vidieka.

V rokoch 2021 a 2022 získalo Poľsko okrem pôvodných rozpočtov na roky 2014 - 2020 pre EFRR, ESF, FEAD a KF aj nové zdroje z programu NextGenerationEU. REACT-EU je súčasťou nástroja Next Generation EU a poskytuje dodatočné zdroje pre programy politiky súdržnosti v rámci obdobia 2014 - 2020 na boj proti dôsledkom krízy spôsobenej pandémiou COVID-19.

Poľsku boli v dvoch tranžiach poskytnuté zdroje REACT-EU v celkovej výške 1,9 mld. eur, čo predstavuje približne 2,4 % prostriedkov EÚ pridelených Poľsku vo výške 78,8 mld. eur (KF, EFRR, ESF, YEI).

Dodatočným prvkom v celkovej plánovanej investícii PL bolo zvýšenie rozpočtu Poľnohospodárskeho fondu EÚ pre rozvoj vidieka.  Keďže strategické plány SPP boli odložené o 2 roky, v rokoch 2021+2022 boli k programom EPFRV na roky 2014 - 2020 pridané dodatočné zdroje.“

Peniaze nad 100 % celkových zdrojov teda Poľsko dostalo z programu REACT-EU. Tento program je iniciatívou EK po kríze koronavírusu na nápravu dôsledkov tejto krízy. Predstavuje nové finančné zdroje, ktoré neodčerpávajú z existujúcich či plánovaných zdrojov na roky 2014-2020, resp. 2021-2027. Príspevky Poľsku v rámci programu REACT-EU teda nepochádzajú z nevyčerpaných eurofondov iných krajín.

Demagóg.sk sa 26. 9. 2023 obrátil so žiadosťou o vyjadrenie na Milana Majerského, avšak nezareagoval.

Dátum zverejnenia analýzy: 26.09.2023
success
error