DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Andrej Danko

SNS

Ja mám riadne doštudovanú školu a riadny titul.

Voľby 2023: Prvá debata na TV Joj - 20.09.2023
Zavádzajúce

Komisia zriadená Univerzitou Mateja Bella, na ktorej Andrej Danko získal titul doktora práv, konštatovala pri jeho rigoróznej práci porušenie pravidiel. Keďže táto komisia spochybnila prácu Andreja Danka, ktorá bola predpokladom pre získanie titulu, nedá sa tvrdiť, že bol získaný „riadne” – preto hodnotíme tvrdenie predsedu SNS ako už zavádzajúce. 

Akademický senát UMB zriadil účelovú komisiu na preskúmanie podozrení na plagiátorstvo rigoróznych prác. Komisia (.pdf) o skúmaných rigoróznych prácach Andreja Danka a Daniela Pisáka skonštatovala: 

„Obidve rigorózne práce (...) vykazujú vysokú mieru zhody v systéme, spôsobe a charaktere spracovania problematiky, ďalej vysokú mieru zhody v úvahách, len relatívne sporadických (no súčasne nekorektne utvorených) citáciách i v zdrojových dokumentoch. (...) Komisia ďalej konštatuje, že vtedajší Autorský zákon ako všeobecne záväzný právny predpis výslovne stanovoval povinnosť (§ 22 zákona) citovať použité zdroje, pričom táto zákonná povinnosť nebola v obidvoch rigoróznych prácach adekvátnym spôsobom dodržaná.”

Demagóg.sk sa 26. 9. 2023 obrátil so žiadosťou o vyjadrenie na Andreja Danka, avšak nezareagoval.

Dátum zverejnenia analýzy: 26.09.2023
success
error