DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Veronika Remišová

Za ľudí

Čo sa týka prvého riešenia, tzn. prerozdelenie ziskov, tam v podstate Európska komisia nechala riešenie na národné štáty tzn., že národné štáty sa môžu medzi sebou dohodnúť, akým spôsobom sa budú prerozdeľovať zisky, ktoré sú získané z predaja napr. elektriny.

Blaha a Remišová v Na telo - 12.10.2022
Pravda

Členské štáty v snahe zmierniť dopady aktuálnej energetickej krízy  schválili dohodu o znižovaní spotreby elektriny a zdanení mimoriadnych ziskov elektrárni a dodávateľov fosílnych palív. Prostriedky, ktoré štáty z dane získajú, sa majú použiť na podporu zraniteľných skupín obyvateľstva, podnikov a financovanie úsporných opatrení. Časť schváleného krízového balíka stanovuje limit 180 eur za megawatthodinu (MWh) pre príjmy elektrárne, ktoré využívajú lacnejšie palivo ako plyn. Vlády členských krajín môžu za istých podmienok stanoviť nižší či vyšší limit. Rovnako môžu štáty EU získané finančné prostriedky využívať pre vlastné opatrenia, uvádza denník České noviny.

Pre Slovensko je ale riešenie prijaté na európskej úrovni nevýhodné, keďže naše elektrárne predali u nás vyrobenú elektrinu za menej ako je stanovený limit. Slovensko navrhovalo zdaniť zisky výrobcov a obchodníkov s energiami a tieto dane rozdeliť medzi štáty podľa výroby a spotreby, alebo zastropovanie cien energií na európskej úrovni, tieto návrhy však neboli prijaté. Schválené opatrenia však umožnujú individuálne sa dohodnúť s krajinami, ktoré od nás kúpili lacnú elektrinu, aby nám nadmerný zisk poslali naspäť. Výrok hodnotíme ako pravdivý.

Dátum zverejnenia analýzy: 11.10.2022
success
error