DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Veronika Remišová

Za ľudí

Keď sa porovnáme s ostatnými krajinami, Slovenská republika má jednu z najlacnejších cien elektriny aj plynu.

Blaha a Remišová v Na telo - 30.11.-0001
Pravda

Veronika Remišová vychádza z dát Household Energy Price Index (HEPI, Index cien energií v domácnostiach), podľa ktorých je Bratislava v dolnej tretine cien elektriny medzi krajinami EÚ, cena plynu je tretia najnižšia. Výrok preto hodnotíme ako pravdivý. 

Publikácia Household Energy Price Index zbiera pravidelne dáta o cenách energií v hlavných mestách európskych štátov. K 1. septembru 2022 boli ceny v Bratislave 19,03 €/mWh, čo je 8. najlacnejšia cena v rámci EU. Priemer EÚ bol 34,61 €/mWh. Na šiestej pozícii je aj v prípade, že sa cena elektriny porovná s kúpnou silou obyvateľstva. Pri cene plynu 5,28 €/mWh je Bratislava na treťom mieste po Budapešti a Záhrebe. Po zohľadnení kúpnej sily obyvateľstva je na druhej priečke po Budapešti.

Iné zdroje neuvádzajú také jednoznačné porovnanie a umiestnenie Slovenska na lacnejších priečkach.

Európska komisia vo svojej Správe o európskych trhoch s elektrinou za prvý štvrťrok 2022 uvádza, že priemerná cena veľkoobchodnej elektriny v krajinách EÚ a ďalších krajín v európskom priestore bola 201,4 €/MWh (.pdf, s. 13). Cena na Slovensku bola nad priemerom, a to 215,1 €/MWh. V krajinách západnej a južnej Európy boli ceny približne rovnaké alebo vyššie. Z vyšehradskej štvorky bola vyššia cena len v Maďarsku. Naopak lacnejšia bola napríklad v Nemecku, Poľsku, v pobaltských krajinách či v Škandinávii. Z viac než tridsiatky krajín v porovnaní bolo Slovensko približne v strede. 

Hodnoty aktuálnych cien sleduje napríklad Fraunhoferov inštitút pre solárne energetické systémy. Ich portál Energy-charts uvádza prehľad cien na spotovom trhu za október. Hoci sa ceny v niekoľkých krajinách držia omnoho nižšie, ako napríklad 120 € za MWh v Poľsku, Slovensko sa s 230 € za MWh obsadilo miesto približne v polovici rebríčka v rámci európskych krajín. Presnú pozíciu sa nám nepodarilo stanoviť, keďže údaje z niektorých krajín ešte nie sú k dispozícii. 

Európska komisia uverejňuje aj štvrťročné správy, ktoré hodnotia situáciu na trhoch s plynom. Podľa správy za posledný kvartál minulého roka stál u nás plyn v priemere 67,96 € za MWh (.pdf, s. 37). Za prvý štvrťrok roka 2022 už bola priemerná cena 93,75 € za MWh (.pdf, s. 36). V oboch prípadoch sa Slovensko držalo v lacnejšej polovici.

Dátum zverejnenia analýzy: 11.10.2022
success
error