DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Veronika Remišová

Za ľudí

Čo sa týka druhého návrhu, druhého návrhu, kde sme požiadali Európsku komisiu, 16 členských štátov, aby sa zastropoval, stanovil cenový strop pre potrubný plyn na 180 EUR, tak Európska komisia vlastne na žiadosť skupiny členských štátov, kde je aj Slovenská republika, tento návrh ide ďalej rozvíjať.

Blaha a Remišová v Na telo - 12.10.2022
Nepravda

Slovenská republika spolu s ďalšími členskými štátmi požiadala Európsku komisiu aby stanovila strop na zemný plyn. List, ktorý ministri hospodárstva poslali eurokomisárke pre energetiku, však neobsahuje žiaden konkrétny cenový strop. Taktiež s touto iniciatívou prišlo 15 členských štátov a nie 16, ako hovorí ministerka Remišová. Zastropovanie na 180 eur/mWh sa schválilo pre príjmy elektrární z elektriny vyrobenej z lacnejších zdrojov, než je plyn. Kvôli týmto nezrovnalostiam hodnotíme výrok ako nepravdivý.

Európska komisia prišla s návrhmi, ako sa vysporiadať s vysokými cenami energií. Plán Komisie sa týka takzvaných inframarginálnych výrobcov elektrickej energie pod ktoré spadajú primárne veterné, solárne, jadrové či hnedouhoľné elektrárne. Napriek tomu, že sa vyznačujú relatívne nízkymi prevádzkovými nákladmi, ich výrobcovia z nich dosahovali mimoriadne príjmy. V praxi to znamená, že to čo výrobcovia zarobia nad 180 eur, budú musieť odovzdať štátu, ktorý následne bude môcť z týchto peňazí dotovať domácnosti, verejný sektor alebo živnostníkov, aby im znížil faktúry za energie.

Plánované zastropovanie, ktoré sa má zrealizovať do júna 2023, by podľa prepočtov Komisie mohlo znamenať až 140 miliárd eur navyše naprieč členskými štátmi. Tento strop by sa však mal uplatňovať len na elektrickú energiu.

V snahe o zmiernenie dopadov energetickej krízy poslala časť členských štátov vrátane Slovenska eurokomisárke pre energetiku Kadri Simsonovej otvorený list, v ktorom požadujú zastropovanie veľkoobchodných cien plynu. Pod túto žiadosť sa podpísali ministri hospodárstva 15 členských štátov a to konkrétne Belgicko, Bulharsko, Chorvátsko, Francúzsko, Grécko, Litva, Lotyšsko, Malta, Poľsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Španielsko a Taliansko.V liste sa taktiež nespomína žiadny konkrétny strop, ktorý by sa mal stanoviť, ten sa týka iba vyššie spomínaného návrhu o zastropovaní príjmov z elektrickej energie.

Na mimioriadnom summite Európskej únie o energiách sa o návrhu na zastropovanie cien plynu nerokovalo. Minister hospodárstva Karel Hirman však tvrdí, že sa návrh ešte bude preberať na expertnej úrovni.

Dátum zverejnenia analýzy: 11.10.2022
success
error