DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Veronika Remišová

Za ľudí

Keď sa pozriete na obchodnú bilanciu a na vývoz Slovenska do Ruska, tak po týchto sankciách, ktoré odsúhlasil Robert Fico v roku 2014, tak vývoz do Ruska klesol o 1,4 miliardy eur a bolo to vôbec najväčší pokles vývozu do Ruskej federácie.

Blaha a Remišová v Na telo - 11.10.2022
Nepravda

Exportu zo Slovenska do Ruska v súvislosti so sankciami v roku 2014 klesol z celkovej hodnoty 2,5 miliardy eur na 1,4 miliardy eur, teda o 1,1 miliardy. Výrok preto hodnotíme ako nepradivý. 

V júli 2014 zvolala Európskej rada mimoriadne zasadnutie v súvislosti s pôsobením Ruskej federácie na Ukrajine a ruskou anexiou Krymu. Robert Fico ako vtedajší predseda vlády zastupoval Slovenskú republiku.

Jedným zo záverov rokovaní bolo zavedenie sektorových ekonomických sankcií proti Ruskej federácii, ktoré sa týkali určitých hospodárskych odvetví. Robert Fico pred účasťou na zasadnutí naznačil, že voči týmto sankciám má odmietavý postoj, no Slovensko musí brať do úvahy postoje zvyšných členských štátov. Pre prijatie záverov Európskej rady sa pri témach zahranično-politickej povahy postupuje hľadaním konsenzu - súhlasu všetkých zastúpených. Balík so sankciami proti ruskému hospodárstvu nadobudol platnosť k 31. júlu 2014. Prijatý bol vo forme rozhodnutia Rady EÚ.

Nadväzujúc na prijatie sankcií poklesol slovenský vývoz do Ruska z celkovej peňažnej hodnoty približne 2,5 miliardy eur v roku 2013 na 1,4 miliardy eur v roku 2015, uvádza dátový portál Štatistického úradu SR. Toto predstavuje pokles o 1,1 miliardy eur, nie 1,4 miliardy eur, ako uvádza Remišová. Pri porovnaní rokov 2014 a 2015 je rozdiel menej výrazný, pretože predstavuje pokles o 0,6 miliardy eur.

zdroj: datacube ŠÚ SR

Remišová má pravdu v tom, že úbytok vývozu o 1,1 miliardy eur predstavuje najväčší absolútny (nie relatívny) medziročný pokles v slovenskom vývoze do Ruskej federácie od začiatku meraní v roku 1997. Kvôli výrok hodnotíme celkovo ako nepravdivý.

Dátum zverejnenia analýzy: 11.10.2022
success
error