DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Veronika Remišová

Za ľudí

Slovenské elektrárne pred desiatimi rokmi sme mali možnosť prevziať do nášho vlastníctva. Robert Fico to vtedy neurobil.

Blaha a Remišová v Na telo - 11.10.2022
Pravda

Talianska firma Enel plánovala v roku 2015 predať svoj väčšinový 66% podiel v Slovenských elektrárňach (SE). Slovenská vláda prejavila záujem o odkúpenie tohto podielu a vtedajší premiér Robert Fico povedal, že SE predstavujú dôležitý strategický podnik a želá si, aby štát získal väčšinový podiel. Dôležitou súčasťou snáh bolo ovládať SE nielen z percentuálneho hľadiska, ale aj reálneho riadenia firmy. 

Prekážku v kúpe akcií pre vládu na čele s Ficom predstavovala nedostavaná jadrová elektráreň Mochovce a kúpu akcií podmienil dostavbou tretieho a štvrtého bloku elektrárne. 

Spoločnosť Enel sa napokon rozhodla predať svoj 66% podiel spoločnosti Slovak Power Holding BV (SPH), pričom vlastnícku štruktúru SPH tvorí z 50 % česká spoločnosť Energetický a průmyslový holding, a.s. a ďalších 50 % stále vlastní taliansky Enel.  

Remišovej výrok hodnotíme ako pravdivý napriek tomu, že nesprávne uviedla časovú osu predaja Slovenských elektrární. Predaj sa neuskutočnil pred 10 rokmi, ale len pred siedmimi. Podstatu výroku však Remišová uviedla korektne, preto výrok hodnotíme ako pravdivý.

Dátum zverejnenia analýzy: 11.10.2022
success
error