DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Veronika Remišová

Za ľudí

Táto vláda na dôchodcov len tento rok mimo štandardných dôchodkov dala 750 miliónov eur dôchodcom. Teraz rodina s deťmi. Rodina s deťmi, štandardná rodina, dvaja rodičia, 2 deti na základnej škole. Za vašej vlády dostala táto rodina rodinné prídavky + daňový bonus 96 EUR. Od júla tohto roku táto rodina dostane o, dostáva o 100 EUR viac.

Blaha a Remišová v Na telo - 11.10.2022
Pravda

Výrok hodnotíme ako pravdivý. V porovnaní s predošlou, aktuálna vláda prispieva na rodiny s deťmi vyššou sumou, rovnako na pomoc dôchodcom vyčlenila mimo štandardných dôchodkov niekoľko miliónov eur. 

Vláda v septembri 2022 schválila finančnú pomoc pre seniorov v podobe tzv. 14. dôchodkov, tie budú vyplatené v novembri 2022. Predchádzala tomu novela z radov rezortu práce, ktorá prináša pomoc pre seniorov v období vysokej inflácie, zo štátneho rozpočtu sa na túto pomoc vyčlenilo 270 mil. eur. V júli sa seniorom vyplácal 13. dôchodok, na tieto účely štát  minul viac ako 310 mil. eur. Dôchodcom sa taktiež vyplácal jednorázový príspevok vo výške 100 eur, štát na to vyčlenil 10,2 mil.eur. Podľa slov Igora Matoviča, na pomoc seniorom išlo 750 mil.eur, do ktorých bol započítaný aj očkovací bonus pre seniorov. 

Vláda menila aj výšku daňového bonusu a jeho výpočet, maximálna výška daňového bonusu je 70 eur pre dieťa do 15 rokov a 40 eur pre dieťa nad 15 rokov. Rovnako vláda zvýšila prídavok na dieťa na sumu 30 eur, tá sa od januára 2023 ešte zvýši z aktuálnych 30 eur na 40 eur. Pri dvoch základoškolákoch by tak rodina mohla dostať 200 eur, čo je viac, ako počas predošlej vlády. 

Podľa údajov z portálu Finančná správa SR  bol v roku 2019, teda za vlády Smeru, stanovený daňový bonus na dieťa staršie ako 6 rokov vo výške 22,17 eur mesačne a dieťa do 6 rokov vo výške 44,34 eur. V predchádzajúcom roku 2018 bola výška daňového bonusu na dieťa oproti roku 2019 ešte nižšia. Prídavok na dieťa v roku 2018 bol stanovený na sumu 23,66 eur, v roku 2019 ho vláda zvýšila na sumu 24,34 eur. 

Dátum zverejnenia analýzy: 11.10.2022
success
error