DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Zuzana Čaputová

Nestraníci

Toto považujem za kľúčové a zatiaľ z tých opatrení a nie je to iba názor môj a expertov, s ktorými som to konzultovala, ale aj nezávislé inštitúcie vydali tieto isté stanoviská, že tie, isté skupiny zostali opomenuté.

Zuzana Čaputová v Sobotných dialógoch - 17.05.2022
Pravda

Súčasné opatrenia sa podľa viacerých expertov zameriavajú aj na stredné a vyššie vrstvy na úkor najchudobnejších a najzraniteľnejších skupín ľudí. Problém je najmä to, že pomoc je plošná, málo adresná a dočasná. Výrok preto hodnotíme ako pravdivý.

Vláda predstavila niekoľko opatrení, ktorými chce bojovať s vysokou infláciou. 

spôsobuje zdražovanie základných životných potrieb (potraviny, plyn, kúrenie, elektrina, benzín) a výrazne obmedzuje kúpyschopnosť obyvateľov - predovšetkým z nižších príjmových skupín, akými sú napríklad osamelí rodičia.

Odborná obec kritizuje najmä nízku adresnosť navrhovaných opatrení a ich plošnosť.

Riaditeľ kancelárie rozpočtovej rady Viktor Novysedlák v rozhovore pre Denník N uviedol, že veľká časť súčasnej pomoci sa zameriava na rodiny s deťmi, avšak aj na tie zo strednej a vyššej vrstvy. 

Pomoc tak nie je primárne zameraná na najzraniteľnejšie skupiny ľudí, ktoré by mali byť jej hlavným adresátom. Túto skutočnosť kritizuje aj analytička 365.bank Jana Glasová.

Odborníci poukazujú aj na krátkodobé obdobie, počas ktorého majú opatrenia platiť. Tie sú navrhnuté iba pre rok 2022 a nie sú dlhodobé ako napríklad daňový bonus či prídavok na dieťa. 

Nedostatky v opatreniach súvisia aj so súčasným nastavením sociálneho systému na Slovensku, ktorý nezachytáva nízkopríjmové obyvateľstvo.

Jednou z príčin rastúcej inflácie je aj ruská agresia na Ukrajine. Odborníci ešte pred začiatkom ruského útoku varovali, aby vláda prijímala adresnú pomoc namiesto plošnej. 

Ľuboš Pavelka z Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave kritizuje zníženie dane z pridanej hodnoty na potraviny. Tá by sa totiž dotkla všetkých vrstiev obyvateľstva, vrátane najbohatších a v konečnom dôsledku by nemala želaný efekt.

Z vyjadrení vidieť kritiku, ktorú vo výroku spomína prezidentka Čaputová. Tvrdenie preto hodnotíme ako pravdivé.

Dátum zverejnenia analýzy: 17.05.2022
success
error