DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Zuzana Čaputová

Nestraníci

Treba povedať, že aj tento (vypnutie dezinformačných webov, pozn.) krok a keď sa vrátim späť k tej odpovedi, ktorá sa týkala fungovania právneho štátu, aj toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom. Čiže dané subjekty sa môžu obrátiť na súd, aby preskúmal dôvodnosť takéhoto rozhodnutia.

Zuzana Čaputová v Sobotných dialógoch - 17.05.2022
Pravda

Vláda na ruskú inváziu na Ukrajine reagovala legislatívnym balíkom, ktorý ešte vo februári schválil aj parlament. Jeden zo zákonov upravoval aj možnosti štátu pri boji s dezinformačnými webmi.

Po novom môže Národný bezpečnostný úrad rozhodovať o blokovaní škodlivého obsahu alebo aktivít v online priestore. V praxi to znamená, že NBÚ môže dočasne vypnúť web, ktorý šíri nepravdy, hoaxy alebo iný škodlivý obsah. 

V samotnom zákone sa píše, že rozhodnutie o blokovaní je preskúmateľné súdom.

Výrok preto hodnotíme ako pravdivý.

Dátum zverejnenia analýzy: 17.05.2022
success
error