DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Igor Matovič

OĽaNO

Podľa európskeho štatistického úradu dlhé roky na Slovensku najviac vystavené chudobe sú práve rodiny s deťmi.

Igor Matovič na TA3 - 11.05.2022
Pravda

Podľa viacerých štatistík patria rodiny s deťmi k skupine, ktorá je najviac ohrozená chudobou. Výrok hodnotíme ako pravdivý. 

Prieskum EU SILC (Štatistika EÚ o príjmoch a životných podmienkach) pravidelne uverejňuje aj percento obyvateľstva ohrozené chudobou. Slovensko v tejto oblasti v porovnaní s krajinami EÚ dosiahlo v roku 2020 jednu z najnižších mier ohrozenia chudobou, hneď po Česku. 

Dlhodobo medzi kategórie ohrozené chudobou patria jednotlivci žijúci s deťmi a rodiny s deťmi, ako aj nezamestnaní a seniori. Ukazuje tak prieskum EU SILC za rok 2018:

“Aj rok 2018 potvrdil dlhodobé trendy, že chudoba na Slovensku najviac ohrozuje nezamestnaných (51,0 % osôb), neúplné  rodiny, teda osamelých rodičov s jedným či viacerými závislými deťmi (36,7 % osôb) a viacdetné úplné rodiny (s 3 a viac závislými deťmi 36,7 % osôb).”

Podobné výsledky ukázalo aj zisťovanie v roku 2019:

“Najviac ohrozené príjmovou chudobou boli viacdetné domácnosti, neúplné domácnosti a deti mladšie ako 18 rokov.”

Podobne tomu bolo aj v roku 2015 (.pdf, s. 3).

Najnovšie zisťovanie za rok 2022, výsledky ktorého vyšli až 5. mája, teda po relácií, trend potvrdzujú, aj keď v ňom nastali mierne zmeny.

Dátum zverejnenia analýzy: 11.05.2022
success
error