DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Igor Matovič

OĽaNO

Daňový bonus dnes musíte zarobiť aspoň polovičku minimálnej mzdy, aby ste vlastne, aby sa vám oplatilo pracovať, aby ste získali daňový bonus na dieťa. Čiže polovičku minimálnej mzdy.

Igor Matovič na TA3 - 11.05.2022
Pravda

Daňový bonus na dieťa získa každý, kto zarobí dosiahne šesťnásobok minimálnej mzdy za rok, čiže ako hovorí Matovič, polovicu minimálnej mzdy. Výrok hodnotíme ako pravdivý.

Matovič správne definuje jednu z podmienok, ktorú je potrebné splniť pre získanie daňového bonusu. Podľa Finančnej správy SR má nárok na daňový bonus na dieťa každý daňovník, ktorý spĺňa nasledovné podmienky:

  1. dosiahol zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti aspoň vo výške 6-násobku minimálnej mzdy, alebo dosiahol zdaniteľné príjmy z podnikania alebo z inej samostatnej zárobkovej činnosti aspoň vo výške 6-násobku minimálnej mzdy a vykázal základ dane (čiastkový základ dane); 6-násobok minimálnej mzdy predstavuje pre rok 2021 sumu 3 738 eur
     

  2. vyživuje nezaopatrené dieťa, ktoré žije s ním v domácnosti, pričom sa môže jednať o dieťa vlastné, osvojené, dieťa prevzaté do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia príslušného orgánu a dieťa druhého z manželov

 

  1. preukáže nárok príslušnými dokladmi (kópiou rodného listu dieťaťa, alebo potvrdením o návšteve školy, ak sa pripravuje na povolanie štúdiom)”

 

Pre overenie Matovičovho výroku je podstatná prvá podmienka. Minimálna mzda za rok 2021 bola na úrovni 623 €. 

Jednoduchým výpočtom dokážeme pravdivosť výroku: 623 € x 6 mesiacov = 3738 €.

Tento výrok hodnotíme ako pravdivý.

Dátum zverejnenia analýzy: 11.05.2022
success
error