DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Ľuboš Blaha

SMER-SD

Viete, ja musím povedať to, čo som si opäť naštudoval v The Economiste a opakujem, nie je to časopis, ktorý by bol ľavicový. Tam Slovenská republika figuruje v rámci štátnej pomoci v covide, oni vyčlenili takých 5 kategórií. Prvá kategória, kde sú krajiny ako je Nemecko, to majú na 10 % HDP, druhá kategória je nad 7,5 %, tam figuruje napr. Poľsko, náš sused. Tretia kategória, to sú na 5 %, tam figuruje povedzme Česká republika, náš sused a my sme v predposlednej štvrtej kategórii 2,6 %, kde sme s takými klenotmi ľudstva ako je Zimbabwe a Mauritánia. A potom pod nami sú už iba krajiny typu Sudán a Mozambik, čiže pán kolega, my sme jedny z najhorších v štátnej pomoci.

Koaličná kríza: Blaha a Krúpa v Slovenskom rozhlase - 01.04.2021
Zavádzajúce

Ľuboš Blaha si pre porovnanie výšky štátom vyčlenenej ekonomickej pomoci Slovenska počas koronakrízy vybral zo štúdie krajiny ako Zimbabwe či Mauretánia, ktoré pre svoje ekonomiky ohlásili podobný balík peňazí. Poslanec hovorí, že sme v tejto kategórii s takýmito „klenotmi ľudstva”. Nespomína však, že v rovnakej kategórii sú s nami aj štáty ako Španielsko, Estónsko, Holandsko, Island, Nórsko a Luxembursko. Navyše, porovnanie zahŕňa deklarované - nie nutne do ekonomiky skutočne investované peniaze. Keďže Ľuboš Blaha ponúka iba časť celkového obrazu, čím budí skreslený dojem, akoby Slovensko na krízu reagovalo spôsobom ako (len) rozvojové krajiny, a nespomína, že podobne ako my reagovali aj viaceré rozvinuté resp. vyspelé krajiny, hodnotíme jeho tvrdenie ako zavádzanie.  Článok z Economistu, o ktorom Ľuboš Blaha hovorí, Demagóg.SK nedohľadal. Údaje však pôvodne pochádzajú z monitorovacej správy Medzinárodného menového fondu z januára 2021.  Fond zisťoval, akú veľkú pomoc - koľko peňazí - ohlásili jednotlivé štáty naliať” do svojich ekonomík v súvislosti s dopadmi koronakrízy. Čísla zo správy sú teda údajmi o plánovanej pomoci - nie reálne vyplatenej.  Blaha hovorí o jednej z dvoch zložiek štátnej pomoci, ktoré analytici MMF spomínajú - o dodatočných výdavkoch a ušlých príjmoch štátu (druhú zložku tvoria štátne pôžičky alebo záruky na úvery). Podľa tohto kritéria Nemecko vyčlenilo na pomoc svojej ekonomike 11 percent HPD a je v kategórii krajín, ktoré išli nad 10-percentnú pomoc.  Druhá kategória krajín vyčlenila na pomoc ekonomike sumu vo výške od 7,5 do 10 percent HDP - tam patrí napríklad Poľsko.  Tretia kategória sú štáty, ktoré sa rozhodli ekonomike pomôcť vo výške 5 až 7,5 percent HDP - tu patrí napríklad Česko.  Štvrtú kategóriu tvoria štáty, ktoré ohlásili pomoc ekonomike vo výške 2,5 percent HDP - tu patrí Slovensko, Zimbabwe, Mauritánia, ale aj Španielsko, Estónsko, Holandsko, Island, Nórsko a Luxembursko.  Piatu kategóriu tvoria krajiny, ktoré na pomoc ekonomikám vyčlenili menej ako 2,5 percenta HDP, kde patrí Zambia, Yemen, Vietnam, Sudán, ale aj Dánsko - a teda nielen krajiny „typu” Sudánu. Mimochodom, Mozambik je v kategórii 2,5 až 5 percent.  Ľuboš Blaha pre portál Demagóg.SK uviedol, že keď už chcete hodnotiť, ako vidím, štatistiku Economistu, tak prosím skúste aspoň rozdeliť ten posledný výrok na dva - to, že SR je v štvrtej kategórii je číra pravda a to, že v tej kategórii je aj Zimbabwe, a že som mal spomenúť iné krajiny, môžete hodnotiť, ako chcete, ale ak dáte na celý výrok označenie, že je zavádzajúci, zavadzate tým vy, lebo to vyznieva, akoby SR nevyhnutne nebolo v štvrtej kategórii. A ono je.” Poslanec Smeru tiež doposlal kópiu článku z Economistu, z ktorého vyplývajú údaje, o ktorých v relácii hovoril.

Dátum zverejnenia analýzy: 01.04.2021
success
error