DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Zuzana Čaputová

Nestraníci

Máme v pomere k počtu obyvateľov menej lôžok, menej opatrovateľov, pretože pracujú za nižšie mzdy, odchádzajú nám do zahraničia.

Čaputová a Šefčovič po prvom kole prezidentských volieb - 20.03.2019
Pravda

Je pravda, že počet postelí v pomere k počtu obyvateľov na Slovensku dlhodobo klesá. Takisto priemerné mzdy opatrovateľov a opatrovateliek sú hlboko pod hodnotou priemernej mzdy na Slovensku, blížia sa viac k hodnotám minimálnej mzdy. Z toho dôvodu tisíce z nich odchádzajú pracovať do zahraničia, napríklad v Rakúsku v súčasnosti pracuje okolo 23-tisíc opatrovateliek. Výrok hodnotíme ako pravdivý. Posledný Posteľový fond v SR vyšiel 12. septembra 2018 a zhŕňal údaje za rok 2017. Vydáva ho Národné centrum zdravotníckych informácií v rámci edície Zdravotnícka štatistika. Posteľový fond za rok 2017 vykázal 588,7 postelí na 100 000 obyvateľov. Vývoj od roku 2001 približuje nasledovná tabuľka a graf (.doc, str. 8). Podľa toho môžeme zhodnotiť, že počet lôžok v pomere k počtu obyvateľov naozaj dlhodobo klesá, oproti roku 2001 ide o pokles o takmer 200 lôžok. Využitie lôžok sa, napriek tomu, dlhodobo pohybuje okolo 68-70 %. Zdroj: Národné centrum zdravotníckych informácií   Aktuálny počet opatrovateľov a opatrovateliek, či zamestnancov v sociálnych službách na Slovensku nie je z verejne dostupných informácií možné zistiť. Dlhodobo najviac opatrovateliek odchádza zo Slovenska do susedného Rakúska. Venuje sa im aj výskum Sociologického ústavu Slovenskej akadémie vied – Výskum opATrovateľky. Podľa neho najviac slovenských opatrovateliek odchádzalo do Rakúska v období ekonomickej krízy okolo roku 2009 (15-tisíc) a najvyšší počet slovenských opatrovateliek v Rakúsku bol v roku 2015 (26-tisíc), odvtedy čísla klesajú. Dnes sa ich počet pohybuje okolo 23-tisíc. V roku 2017 bol priemerný plat opatrovateľky na Slovensku okolo 430 eur. Dnes je to približne 591 eur, no platy sa líšia v závislosti od regiónov. Celková priemerná mzda na Slovensku je podľa posledných údajov 1013 eur, minimálna mzda činí 480 eur. Práve nízke platy považujú opatrovateľky na Slovensku za jeden z najväčších problémov, často sa jedná o dôvod ich odchodu do zahraničia. V Rakúsku opatrovateľky v domácnosti zarobia približne 50 až 100 eur v hrubom na deň, v závislosti od kvalifikácie a jazykových znalostí. Pri opatrovateľskom stupni 7 ide o najvyššiu čiastku – 1655 eur mesačne. Treba však brať do úvahy, že opatrovateľky v Rakúsku pracujú na živnosť a po odčítaní vysokých odvodov, prípadne poplatkov pre agentúru ich priemerný zárobok činí od 600 do 1000 eur za dvojtýždňový turnus.

Dátum zverejnenia analýzy: 20.03.2019
success
error