DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Zuzana Čaputová

Nestraníci

...vonkajšia ochrana hraníc, ten Frontex, ktorý už teraz sa buduje, je to posun od toho roku 2015.

Čaputová a Mikloško v TA3 - 04.02.2019
Pravda

Od vypuknutia migračnej krízy v Európe v roku 2015 sa pozornosť EÚ obrátila smerom k vonkajším hraniciam a ich ochrane. O tom svedčí aj každoročné zvyšovanie rozpočtu pre Frontex, či jeho samotná transformácia v roku 2016. Výrok hodnotíme ako pravdivý. Frontex vznikol v roku 2004 pod názvom Európska agentúra pre riadenie operačnej spolupráce na vonkajších hraniciach členských štátov Európskej únie (European Agency for the Management of Operational Cooperation at the External Borders of the Member States of the European Union). V reakcii na migračnú krízu v roku 2015 sa Európska komisia rozhodla rozšíriť mandát agentúry Frontex a transformovať ju na plnohodnotnú Európsku agentúru pre pohraničnú a pobrežnú stráž. Transformácia sa udiala v roku 2016 a jej súčasťou bolo premenovanie Frontexu na Európsku agentúru pre pohraničnú a pobrežnú stráž (European Border and Coast Guard), a zároveň zvýšenie kompetencií v oblasti riadenia vonkajších hraníc. Frontex v roku 2005 začínal s rozpočtom vo výške 6 miliónov eur. V roku 2006 to bolo 19 miliónov eur a v roku 2011 už 118 miliónov. V roku 2012 rozpočet agentúry klesol na 85 miliónov eur, avšak neskôr rástol až do roku 2015, kedy dosiahol výšku 142 miliónov. Vzhľadom na overenie tohto výroku je podstatný rast rozpočtu od roku 2015. Ten bol badateľný hlavne v roku 2016, kedy došlo k zvýšeniu až na 254 miliónov eur. V roku 2017 na 302 miliónov eur a v roku 2018 bol rozpočet Frontexu 320 miliónov eur. V priemere rástol od roku 2015 rozpočet Európskej agentúry pre pohraničnú a pobrežnú stráž každoročne približne o 59,3 milióna eur. Na rok 2019 je odhadovaný rozpočet (.pdf, s. 120) samotnej agentúry vo výške 333 miliónov eur.

Dátum zverejnenia analýzy: 05.02.2019
success
error