DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Zuzana Čaputová

Nestraníci

...nič by mi nebránilo ako prezidentke dať dokopy odborníkov a prispieť k tvorbe a k zmene, aby tieto orgány mohli fungovať napríklad menej pod politickým vplyvom. Myslím políciu, prokuratúru a súdy.

Čaputová a Mikloško v TA3 - 04.02.2019
Pravda

Podľa politológa Maxa Steuera, takáto právomoc prezidenta je sčasti vec interpretácie, avšak z legislatívneho hľadiska nič nebráni tomu, aby prezident zriadil takúto odbornú komisiu. Výrok hodnotíme ako pravdivý. Podľa vyjadrenia experta “taká odborná komisia by nemala priame rozhodovacie právomoci, ale mohla by napríklad prezidentovi/ke radiť, v ktorých prípadoch uplatniť právo veta na legislatívu alebo kedy si vyžiadať informácie (v podstate tak, ako to vo viacerých oblastiach podľa mediálne známych informácií funguje pri súčasnom prezidentovi). Z politologického hľadiska autorita prezidenta/ky ako hlavy štátu môže dať expertným stanoviskám, ktoré komunikuje, väčšiu váhu, takže aj z tohto hľadiska sa dá hovoriť o istej "tvorbe a zmene" (minimálne verejnej mienky, ktorá potom rozhoduje o svojich zástupcoch).” V spomínaných oblastiach, teda v prípade justičných orgánov, prezident má aj ústavné právomoci - menovanie sudcov všeobecných súdov aj Ústavného súdu S,, členov a členky Súdnej rady SR a generálneho prokurátora. Súčasný prezident Andrej Kiska si zriadil práve s súvislosti s výberom ústavných sudcov resp. na hodnotenie nominantov na sudcov ÚS SR poradný výbor v roku 2014.

Dátum zverejnenia analýzy: 05.02.2019
success
error