DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Zuzana Čaputová

Nestraníci

...ako advokátka som sa celý život venovala právnej službe a zároveň skúmaniu toho, ako systémovo fungujú alebo nefungujú orgány verejnej moci...

Čaputová a Mikloško v TA3 - 04.02.2019
Pravda

Čaputová sa počas celého štúdia a neskôr aj počas pôsobenia v treťom sektore, najmä v občianskom združení VIA IURIS, venovala projektom v rámci justície a štátnej správy. Výrok hodnotíme ako pravdivý. Ako je uvedené v jej životopise, počas štúdia na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave i po jeho skončení pracovala v miestnej samospráve v Pezinku, najskôr ako asistentka na právnom oddelení a neskôr ako zástupkyňa prednostu mestského úradu. Od roku 1998 pôsobí v treťom sektore a pracovala ako projektová manažérka v občianskom združení EQ Klub na projekte rozvoja miestnych komunít. V rokoch 2010 až 2017 spolupracovala s VIA IURIS, od roku 2010 ako advokátka. V rámci tejto spolupráce sa venovala téme „verejná kontrola verejnej moci“, najmä efektívnemu a transparentnému výkonu samosprávy, nakladaniu s jej majetkom, ďalej téme „zodpovednosť verejných činiteľov“ a tiež účasti verejnosti na rozhodovaní o veľkých investičných zámeroch. Realizovala analytické práce, poskytovala právnu pomoc občanom v uvedených oblastiach a podieľala sa na tvorbe a presadzovaní legislatívnych zmien v oblasti nakladania s majetkom. V roku 2016 získala za boj proti pezinskej skládke odpadov, ako aj za dlhoročnú právnickú prácu v oblasti ochrany životného prostredia, Goldmanovu environmentálnu cenu.

Dátum zverejnenia analýzy: 05.02.2019
success
error