DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Rafael Rafaj

SNS

6 miliárd ide do Európskej únie čistých peňazí od nás a 15,1 dostaneme. Takže momentálne sme vyčerpali 2,3 miliardy. Takže sme mínus 2,7 miliardy ešte.

Daniel Krajcer vs. Rafael Rafaj - 03.10.2011
Nepravda

V prvom rade je potrebné povedať, že ak sme do rozpočtu EU prispeli 6 miliárd EUR a vyčerpali zatiaľ 2,3 miliardy, tak rozdiel je 3,7 miliárd a nie 2,7 ako nesprávne uvádza Rafael Rafaj.

V rozpočtovom období EU 2007 - 2013 Slovensko malo prispieť do rozpočtu EU podľa prepočtov organizácie Open Europe 3,5 miliardami a získať malo 14 miliárd. 

Podľa materiálov Európskej Komisie sme v prvých troch rokoch do rozpočtu EU zaplatili 1,54 milárd, z rozpočtu EU sme získali 3,51 miliárd. V roku 2010 sme do rozpočtu EU prispeli čiastkou 0,5 miliardy EUR a z rozpočtu sme získali 1,9 miliárd. Žiadne z týchto čísel sa nezhoduje s tým, čo hovorí Rafael Rafaj, že by sme mali byť v mínuse.

V prípade ak ale nechceme chápať pridelené prostriedky rovno ako prijaté a rozlišujeme tak medzi skutočným čerpaním fondov a možným čerpaním, tak v súčasnosti čerpáme 22,52% z celkových 11,5 mld. eur viazaných v eurofondoch, t.j. 2,58 mld. eur. Do sumy nie su prirátané prostriedky, ktoré sme z únie získali mimo fondov.

Príjem je tak stále vyšší takmer o pol miliardy oproti sume, ktorú sme do roku 2011 dali do európskeho rozpočtu (2,04 mld. eur.)

Dátum zverejnenia analýzy: 02.10.2011
success
error