DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Rafael Rafaj

SNS

A je každému zrejmé, že keď Írsko vyčerpalo 55 miliárd na svoju záchranu a Portugalsko 85 miliárd, už to hovoríme o tom prvom eurovale, že grécke dlhy plus riziká Španielska, Talianska sú reálne.

Daniel Krajcer vs. Rafael Rafaj - 03.10.2011
Nepravda

Na úvod treba povedať, že pre Írsko bola schválená pomoc vo výške 85 mld. eur, pričom samotné Írsko sa na tejto pomoci musí podieľať sumou 17,5 mld. eur.
Pre Portugalsko bol schválený balíček finančnej pomoci vo výške 78 mld. eur. Tzn., že Portugalsko v žiadnom prípade nemohlo už vyčerpať 85 mld. eur, pretože schválenú pomoc má nižšiu ako uvádza Rafaj o prečerpaní. A to dokonca pomoc z eurovalu 1 má schválenú len vo výške 26 mld. eur. 26 mld. eur na pomoc Portugalsku poskytnú tiež Medzinárodný menový fond (IMF) a Európsky finančný stabilizačný mechanizmus (EFSM).

Teraz sa pozrime na doposiaľ vyčerpané prostriedky daných štátov. Doterajšie čerpanie Írska a Portugalska zo systému euroval (EFSF)

Čerpanie finančných prostriedkov zo záchranného balíčka (v mld. eur)


IMF
ESFM
EFSF
Írsko
7,2
11,4
3,3
Portugalsko
6,3
6,5
5,8
Celkom
13,5
17,9
9,1

Ako vyplýva z danej tabuľky Írsko doposiaľ vyčerpalo 21,9 mld. eur od všetkých inštitúcií, Portugalsko 18,6 mld. eur. Čiže nie 55 mld. eur Írsko a 85 mld. eur Portugalsko ako uvádza R. Rafaj.

Dátum zverejnenia analýzy: 02.10.2011
success
error