DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Rafael Rafaj

SNS

Dnes sa ukazuje, že konkrétne Grécko klamalo nielen medzinárodné spoločenstvo v priebehu priam desiatok rokov, ale napríklad aj opäť bolo pochybenie, keď vykázalo 12,7 % deficit, hoci reálne má 13,8.

Daniel Krajcer vs. Rafael Rafaj - 03.10.2011
Zavádzajúce

Rafael Rafaj hovorí o problémoch výpočtu gréckeho deficitu v roku 2009. Deficit v tomto roku bol niekoľko krát menený. Prvé odhady, ktoré boli vydané ešte pred voľbami v roku 2009 hovorili o deficite na úrovni 3% HDP a tesne pred voľbami 6% HDP. Toto číslo bolo po voľbách zvýšené na úroveň 12,7% HDP a v nasledujúcom kroku bol odhadovaný deficit skutočne zvýšený na úroveň 13,8% HDP o ktorom hovorí Rafaj. Ani to však nebolo všetko a eurostat nakoniec deficit Grécko v roku 2009 upravil na úroveň vyše 15%.

Nárast z prvotného odhadu 3% na vyše 12% sa dá vysvetliť domácou politickou situáciou, keď sa strana Nová Demokracia snažila zakryť výšku skutočného deficitu pred voľbami a povolebná úprava výšky dlhu bola skutočným šokom pre medzinárodné spoločenstvo. Avšak v čase, keď bol deficit zvýšený z úrovne 12,7% už situácia bola monitorovaná a analytici tieto čísla očakávali.

Výrok Rafaela Rafaja nemôžme hodnotiť ako pravdivý, pretože ním uvedený kontext klamstva sa nevzťahuje na situáciu uvedených čísel (z 12,7 na 13,8), ale len na predošlé údaje. Je pravda, že Grécko klamalo v minulosti. Avšak úpravu deficitu z 12,7% na 13,8% nie je možné označiť za opätovné zámerné Grécke pochybenie, či klamstvo, ale o štandardnú aproximáciu, ktorá je normálnym javom pri používaní metodiky ESA 95 na výpočet verejného deficitu.

Dátum zverejnenia analýzy: 02.10.2011
success
error