DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Béla Bugár

MOST-HÍD

Zákon, ak neschválite, tak samozrejme potom môžte až o pol roka znovu sa k tomu dostať. A toto medzinárodná zmluva, tu ani nie je napríklad prvé čítanie, nejde ani druhé a tretie čítanie, takže z toho hľadiska je taká možnosť, že poprípade prvýkrát by, povedzme, táto zmluva neprešla a môžme hlasovať o tom druhý, tretíkrát. Samozrejme musíme ale vedieť, že či to má význam.

Robert Fico, Ivan Gašparovic, Béla Bugár (každý sám) - 03.10.2011
Zavádzajúce

Podľa bodu 3, § 96, zákona č.350/1996 Z.z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v neskoršom znení "Ak národná rada návrh zákona neschválila, nový návrh zákona v tej istej veci možno podať najskôr o šesť mesiacov odo dňa neschválenia návrhu zákona. To sa nevzťahuje na návrh zákona, ktorý národná rada vrátila navrhovateľovi zákona na dopracovanie [§ 73 ods. 3 písm. a)]."
Podľa bodov 1, 3, 4 a 5 § 88, zákona č.350/1996 Z.z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v neskoršom znení: "(1) Medzinárodná zmluva, pred ktorej ratifikáciou je potrebný súhlas národnej rady, sa prerokuje v druhom a treťom čítaní. O náležitostiach podľa § 74 rozhodne predseda národnej rady.
(3) V druhom čítaní gestorský výbor v uznesení alebo spoločný spravodajca najmä odporučí, či národná rada má, alebo nemá vysloviť s medzinárodnou zmluvou súhlas.
(4) V treťom čítaní národná rada rozhodne, či vyslovuje, alebo nevyslovuje s medzinárodnou zmluvou súhlas. Môže tiež rozhodnúť, že rokovanie o vyslovení súhlasu odkladá.
(5) Ďalšie ustanovenia o druhom a treťom čítaní sa použijú primerane."

Podľa bodu 3, § 96, zákona č.350/1996 Z.z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v neskoršom znení "Ak národná rada návrh zákona neschválila..."  tento bod zákona na jednej strane nehovorí o medzinárodnej zmluve ale o zákone, na strane druhej je jeho stanovisko záväzné pre desiatu hlavu zákona č.350/1996 Z.z.... kam patrí aj § 88 vyššie uvedeného zákona.

Dátum zverejnenia analýzy: 02.10.2011
success
error