DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Rafael Rafaj

SNS

Rovnako ja by som sa mal opýtať, prečo zrazu, ak súhlasili na začiatku volebného obdobia, že budú plniť vládny program a toto je napríklad vo vládnom programe aj reforma verejnoprávnych médií, aj daňovo-odvodová reforma, prečo zrazu sa môžem rovnako opýtať, zrazu títo 4 partizáni majú opačný názor? Čo sa stalo, že zmenili to vazalstvo alebo ten súhlas?

Pavol Abrhan, Rafael Rafaj a Ondrej Dostál - 19.09.2011
Zavádzajúce

V programovom vyhlásení vlády SR na obdobie rokov 2010 - 2014 (.pdf) (str. 9) sa uvádza: "Vláda SR presadí zásadnú reformu a zjednodušenie odvodového systému s cielom
zefektívnit tento systém. Presunie odvodovú povinnosť na zamestnanca a zavedie superhrubú mzdu s príslušným navýšením hrubej mzdy. Zavedie odvodový bonus za predpokladu fiškálnej neutrality a zohladnenia dosahov na marginalizované skupiny."


Čo sa týka verejnoprávnych médii, tak vo vládnom programe SR (str. 38) vláda uvádza: "Vláda SR zruší koncesionárske poplatky a vytvorí nový legislatívny rámec financovania, organizácie a fungovania verejnoprávnych médií s cieľom zvýšiť efektivitu ich činnosti a posilniť ich verejnoprávny charakter. Bude komplexne riešiť jednotný systém označovania televíznych programov s dôrazom na ľudskú dôstojnosť a ochranu maloletých."

Programové vyhlásenie vlády schválili poslanci 10. augusta 2010 počtom hlasov 79. Všetci poslanci OKS hlasovali za.

Vláda nekonkretizovala vo vládnom programe otázku verejnoprávnych médií, v takom rozsahu, v akom sa o nej hovorilo neskôr. O zlučovaní STV a SRo nie je vo vládnom programe žiadna zmienka.

Hovoriť o podpore vládneho vyhlásenia a výhradám voči zlúčeniu verejnoprávných médií či odvodovej reforme ako o dvoch nekonzistentných veciach je zavádzajúce.

Dátum zverejnenia analýzy: 18.09.2011
success
error