DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Pavol Abrhan

KDH

Musím povedať, že v minulom volebnom období sa nám stávalo, že nám vyraďovali z programu na návrh pána poslanca Mečiara vtedy a vyradili v programe a viac sme sa k tomu nemohli dostať.

Pavol Abrhan, Rafael Rafaj a Ondrej Dostál - 19.09.2011
Pravda

Počas predchádzajúcej vlády dochádzalo k situáciám, keď boli návrhy zákonov od opozičných poslancov vyradené z programov schôdzí NR SR. Dialo sa tak nielen na návrh predsedu Mečiara. Táto situácia vyústila až do návrhu zákona, ktorý mal novelizovať zákon o rokovacom poriadku. Ten by mal "zabezpečiť skutočnú demokratickú a slobodnú diskusiu v Národnej rade Slovenskej republiky." 

V dôvodovej správe tohto návrhu je uvedené nasledovné:

Opakuje sa situácia, kedy poslanci NR SR predkladajú na rokovanie NR SR návrhy zákonov alebo uznesení, ale nedôjde k skutočnému prerokovaniu týchto návrhov. Zmarenie prerokovania prebieha tak, že predseda NR SR nezaradí návrhy opozičných poslancov do programu schôdze alebo na návrh poslanca vládnej koalície parlamentná väčšina vládnej koalície hlasovaním vyradí návrh z programu schôdze. Na jar 2008 predseda NR SR nezaradil do programu schôdze návrh poslancov Vladimíra Palka a Pavla Minárika na vyhlásenie referenda o Lisabonskej zmluve a následne parlamentná väčšina hlasovala proti návrhu predkladateľov zaradiť tento bod do programu schôdze. Ďalším príkladom bolo vyradenie návrhu skupiny poslancov na novelizáciu zákona o umelom prerušení tehotenstva. Tento bod bol už dvakrát na návrh poslanca vládnej koalície hlasovaním vyradený z programu schôdze. „Najčerstvejším“ príkladom takýchto praktík vládnej koalície je schvaľovanie programu 44. schôdze, ktorá začala 1. decembra 2009. Na návrh koaličnej poslankyne Košútovej boli vyradené tri body programu, ktoré, v súlade s rokovacím poriadkom navrhol do programu opozičný poslanec Mikloš.

Dátum zverejnenia analýzy: 18.09.2011
success
error