DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Rafael Rafaj

SNS

Po druhé, našťastie máme schválený dokument, ktorý sa volá Lisabonská zmluva. Euroval 2 má vytvoriť akýsi nadnárodný finančný rámec, s čím ale článok 125 zmluvy nepočíta, pretože hovorí, že nijaký štát nemôže prevziať záväzky za iný štát.

Pavol Abrhan, Rafael Rafaj a Ondrej Dostál - 19.09.2011
Pravda

V článku 125 Zmluvy o fungovaní EÚ (.pdf) sa hovorí:

1. Únia nezodpovedá za záväzky ani nepreberá záväzky ústredných vlád, regionálnych, miestnych a iných verejných orgánov, iných subjektov spravovaných verejným právom alebo verejnoprávnych podnikov ktoréhokoľvek členského štátu bez toho, aby boli dotknuté vzájomné finančné záruky spoločného uskutočnenia určitého projektu. Členský štát nezodpovedá za záväzky ani nepreberá záväzky ústredných vlád, regionálnych, miestnych a iných verejných orgánov, iných spravovaných verejným právom alebo verejnoprávnych podnikov iného členského štátu bez toho, aby boli dotknuté vzájomné finančné záruky spoločného uskutočnenia určitého projektu.

Práve tento článok je problematický v súvislosti s riešením rozpočtových kríz členských štátov EÚ na únijnej úrovni a Spolková vláda avizovala možnosť zmeny tohoto čĺanku. Ako približuje euractiv.sk v októbri 2010:

"Nemecká kancelárka Angela Merkelová a spolkový minister financií Wolfgang Schäuble vylúčili jednoduché predĺženie platnosti súčasného fondu pomoci Grécku (110 miliárd eur) a tiež Európskeho finančného stabilizačného mechanizmu (EFSF). V oboch prípadoch ide o medzištátne dohody členov, ktoré nesúvisia s dohodami EÚ.

Merkelová chce pravidlá, ktoré budú natrvalo založené na základných princípoch spoločenstva. Podľa expertov by sa nemuselo odstrániť článok 125, ale mal by sa zmeniť¨".

Dátum zverejnenia analýzy: 18.09.2011
success
error