DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Pavol Abrhan

KDH

A jedna poznámka k tým pôžičkám. Nuž ta grécka cesta viedla za vašej vlády, keď sme mali 8% deficit. Ak by sme takýmto spôsobom ďalej pokračovali, tak sa dostaneme presne na cestu Grécka alebo na cestu Maďarska a dneska Maďarsko zvyšuje dane tak, že bude mať najvyššie daňové zaťaženie v Európskej únii.

Pavol Abrhan, Rafael Rafaj a Ondrej Dostál - 19.09.2011
Zavádzajúce

Daňové systémy jednotlivých krajín EÚ sú rozdielne. Napriek tomu má EÚ snahu na základe jednotnej metodiky porovnávať výšku daní členských štátov. Tomuto bol venovaný aj publikácia Vývoj daňových systémov v EU (.pdf). (Taxation trends in the European Union - Data for the EU Member States, Iceland and Norway)

Napr. výška celkového daňového zaťaženia ako percento z HDP bola v Maďarsku za rok 2009 na úrovni 39,5% HDP, čo predstavuje vrámci porovnávaných krajín deviate miesto. Publikácia zatiaľ neuvádza celkové daňové zaťaženie za rok 2010, avšak pri určitých druhoch daní sú už spracované aj tieto údaje.

Je pravda, že pri niektorých druhoch daní patrí Maďarsko k špičke v EÚ (napr. v celkovej výške nepriamych daní patrí Maďarsku tretia priečka), ale celkovo sa nedá vyvodiť záver, že Maďarsko zvyšuje dane tak, že bude mať najvyššie daňové zaťaženie, resp. spôsob porovnávania rôznych daňových systémov a jeho metodika sú natoľko komplikované, že aktuálne údaje nie sú momentálne k dispozícií.

Pavol Abrhan by mal pravdu, ak by uviedol, že Maďarsko bude mať najvyššiu sadzbu DPH v rámci EÚ. Minulý týžden maďarská vláda predložila návrh o zvýšení sadzby DPH na 27% a stane sa tak krajinou s najvyššou sadzbou tejto dane. (nasleduje Švédsko a Dánsko so základnou sadzbou 25%)

Dátum zverejnenia analýzy: 18.09.2011
success
error