DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Rafael Rafaj

SNS

Ak dovolíte, čo SNS zásadne hovorí je, svetoví politici by jednoducho mali prijať zmenu a nové riešenie, systém, ktorý tu teraz bol, že si požičiavame na to, aby sme splatili pôžičky a v tomto roku pán poslanec, viete, koľko si musíme požičať? 8,5 miliardy, len aby sme 4,6 miliardy vedeli splatiť a ďalšie 4 miliardy idú na splácanie administratívy nášho dlhu. Čiže tento systém je neudržateľný.

Pavol Abrhan, Rafael Rafaj a Ondrej Dostál - 19.09.2011
Nepravda

Podľa štátneho rozpočtu verejnej správy na roky 2011 až 2013 sú v roku 2011 odhadované celkové náklady na obsluhu verejného dlhu 1,163 mld. eur. (v sume su zahrnuté úroky domácim a zahraničným veriteľom ako aj poplatky za administráciu.)

Množstvo plánovaných emisií (Rafajove požičiavanie "na to, aby sme splatili pôžičky") sa nám pre rok 2011 nepodarilo nájsť (ak je to vôbec možné dopredu odhadnúť). Vychádzajúc z minuloročných údajov, kedy malo byť podľa Agentúry riadenia dlhu a likvidity emitovaných 6-8 mld. eur, je možné považovať Rafajov údaj 8,5 mld. eur za smerodatný. Fakt však zostáva, že na administratívu dlhu nejdú 4 mld., ale len 1,63 mld. eur. (v roku 2010 1,114, 2006 0,762)

Dátum zverejnenia analýzy: 18.09.2011
success
error