DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Rafael Rafaj

SNS

Nejde len o prípad Grécka, pretože vôči Grécku je opozícia napríklad nuž aj vo Fínsku, pričom chcem zdôrazniť, že Fínsko je jednou zo 6 krajín, ktoré majú najvyšší rating troch AAA, to znamená, ak by Fínsko podľa vyjadrení ministerky financií Fínska žiadalo to, čo euroval nemôže garantovať, teda ďalšie záruky hmotného charakteru z Grécka, tak potom to požičiavanie peňazí, o ktorých sme hovorili, tie záruky 7,7 miliardy alebo tých 660 miliónov eur slovenského vkladu priameho bude drahšie úročené, čiže vidíme, že ta snehová guľa by sa ďalej nabalovala a je treba už jednoducho toto nezodpovedné správanie sa politikov zastaviť.

Pavol Abrhan, Rafael Rafaj a Ondrej Dostál - 19.09.2011
Pravda

Pozíciou Fínska je požiadavka kolaterálu (záruk) za ďalšiu finančnú pomoc Grécku, pričom táto požiadavka je výsledkom vytvorenia koaličnej vlády po aprílových voľbách vo Fínsku.

(Rating AAA má v EÚ okrem Fínska Rakúsko, Dánsko, Francúzsko, Nemecko, Luxembursko, Holandsko, Švédsko, Veľká Británia. V eurozóne nie sú VB, Dánsko, Švédsko, takže nám ostane šesť krajín s AAA ratingom.)

O drahšom úročení slovenského vkladu v súvislosti s Fínskou žiadosťou o kolaterál nerozumieme o čom Rafael Rafaj rozprával.

Dátum zverejnenia analýzy: 18.09.2011
success
error