DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Rafael Rafaj

SNS

Na jedno volné pracovné miesto čaká 49 nezamestnaných.

Pavol Abrhan, Rafael Rafaj a Ondrej Dostál - 19.09.2011
Pravda

Ostatné dostupné štatistiky Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny z júla 2011 udávajú 386 307 nezamestnaných osôb, počet voľných pracovných miest je 7855. 

...
To je 49,1  na miesto. Správu s počtom 49 osôb na pracovné miesto zverejnila aj TASR.

Dátum zverejnenia analýzy: 18.09.2011
success
error