DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Rafael Rafaj

SNS

Pokiaľ sa týka ekonomiky, mohli by sme hovoriť, že je ohrozená potravinová bezpečnosť, keďže Slovensko dováža najviac potravín zo zahraničia a máme najmenšiu domácu spotrebu.

Pavol Abrhan, Rafael Rafaj a Ondrej Dostál - 19.09.2011
Neoveriteľné

Dokument Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK) - Voľný pohyb tovaru a kapitálu verzus potravinová bezpečnosť, uvádza, že potravinová bezpečnosť má tri základné dimenzie: dostatočnosť ponuky, cenovú dostupnosť a zdravotnú neškodnosť potravín. Dostatočnosť ponuky je kritérium, ktoré priamo vyplýva z importu a exportu potravín.

V dokumente sa hovorí: "Podľa ústredného riaditeľa Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR dosahuje dnes potravinová sebestačnosť Slovenska iba 47% 9 . Je to priamy dôsledok pôsobenia ničím neregulovaného voľného obehu tovarov a kapitálu, ktorého stelesnením sú u nás najmä politiky nadnárodných obchodných reťazcov ovládajúcich, vďaka požehnaniu politických špičiek, náš maloobchodný trh." 

Zároveň však upozorňuje na fakt, že aj mnohé krajiny, ktoré majú vysoký podiel vývozu nie sú v lepšej pozícii. Je to prípad štátov, ktoré sú "ovládané" nadnárodnými výrobnými spoločnosťami.

Tvrdenie nie je možné z hľadiska porovnania exportu a spotreby detailne overiť, nakoľko ide o nejednoznačnú informáciu, nie je jasné, oproti ktorým krajinám máme tieto štatistiky horšie. Podľa SPPK však k zmenám spotreby obyvateľov Slovenska dochádzalo už v minulosti. Napríklad v roku 2009 výrazne poklesla spotreba mäsa, no napriek tomu ešte stále presahovala odporúčané množstvá konzumácie na jedinca.

Dátum zverejnenia analýzy: 18.09.2011
success
error