DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Pavol Abrhan

KDH

Ja nesúhlasím, a to z toho dôvodu, že v dôvodovej správe, pán poslanec, nebola ani čiarka o volebnom práve v Maďarsku, nebola ani čiarka o národno-štátnych záujmoch, vy ste jednoducho to, čo sme pripravili, vy ste len priskočili a podpísali, žiadny dodatok do dôvodovej správy sa nedostal.

Pavol Abrhan, Rafael Rafaj a Ondrej Dostál - 19.09.2011
Pravda

V odôvodnení na odvolanie predsedníčky vlády I. Radičovej nie je spomínané volebné právo v Maďarsku, resp. národno-štátne záujmy. (Najmä v zmysle problémovej maďarskej ústavy a zákona o dovjitom občianstve)

Ako dôvody na odvolanie premierky I. Radičovej sa uvádza najmä neschopnosť príjmať dôležité ekonomické, sociálne a finančné rozhodnutia. Ako dôvody sa ďalej uvádzajú zvyšovanie zadlžovania SR, zníženie konkurencieschopnosti, pokles reálnych príjmov, spomalovanie hospodárskeho rastu, ako aj stúpajúca inflácia.

Ďalšími závažnými dôvodmi sú najmä korupcia a stranícky klientelizmus, pričom sa zdôrazňuje najmä prípad daňového riaditeľstva v Košiciach.

Celé odôvodnenie nájdete v dokumente Návrh na vyslovenie nedôvery (.pdf).

Dátum zverejnenia analýzy: 18.09.2011
success
error