DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Marek Maďarič

SMER-SD

Potom parlamentné zhromaždenie Rady Európy iniciovalo, aby Benátska komisia zaujala stanovisko, nie slovenská diplomacia, parlamentné zhromaždenie Rady Európy a keď Benátska komisia v merite veci skonštatovala, vlastne všetky tie výhrady, ktoré sme mali aj my, nuž tak potom sa nakoniec, keď už v Európe snáď neexistuje nikto, kto by sa k maďarskej ústave kriticky nepostavil, tak sa postavil aj pán Dzurinda a teda povedal, a vyzval Maďarsko, aby korigovalo svoju politiku.

Pavol Hrušovský vs. Marek Madaric - 27.06.2011
Pravda

SITA, 17. mája 2011: Novú maďarskú ústavu sa rozhodla posudzovať okrem iných medzinárodných organizácií aj Benátska komisia, poradný orgán Rady Európy.

Rozhodnutie preskúmať maďarskú ústavu zo strany Rady Európy prišlo zrejme skôr. Našiel som k tomu článok už z 26. apríla 2011. No kedy to bolo presne a či to iniciovali aj niektoré štáty sa mi zistiť nepodarilo.


Maďarský parlament schváli novú ústavu 18. apríla 2011, pričom ministerstvo zahraničných vecí v ten istý deň vydalo vyhlásenie, kde sa mimo iného píše:

"Slovenská republika odmietne uplatnenie právnych noriem akéhokoľvek štátu na území Slovenskej republiky, ktoré by zasiahlo do ústavnoprávneho poriadku Slovenskej republiky, alebo sa dotklo suverenity a práv občanov Slovenskej republiky."

Po zaujatí stanoviska Benátskej komisie, ktoré M. Dzurinda privítal, sa ďalej vyjadril: „Správa Benátskej komisie je pre Maďarsko vážnym mementom, aby korigovala svoju politiku. Vo viacerých oblastiach, vrátane vzťahu k svojim susedom,“

kriticky sa mi overiť nepodarilo. Aj keď
"Zvlášť vítame, že v rámci analýzy bodu D ústavy Benátska komisia zdôrazňuje, že maďarské orgány potvrdili, že tomuto bodu nepripisujú exteritoriálnu účinnosť. Toto konštatovanie opäť potvrdzujem, ako sme to už viackrát urobili,"


Dátum zverejnenia analýzy: 26.06.2011
success
error