DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Lucia Žitňanská

MOST-HÍD

Áno, podľa tohto návrhu môže aj minister spravodlivosti, aj ombudsman a ďalší dať návrh na disciplinárne stíhanie generálneho prokurátora.

Robert Kalinák vs. Lucia Žitnanská - 20.06.2011
Pravda

Podľa novely zákona (.doc), ktorá začne platiť 1. augusta 2011 (v celom znení 1. januára 2012), podáva návrh na disciplinárne konanie proti generálnemu prokurátorovi minister spravodlivosti alebo verejný ochranca práv.

V § 197 odsek 1 znie:
„(1) Návrh na začatie disciplinárneho konania je oprávnený podať
a) generálny prokurátor proti prokurátorovi ktorejkoľvek prokuratúry,
b) minister spravodlivosti proti prokurátorovi ktorejkoľvek prokuratúry vrátane generálneho prokurátora,
c) verejný ochranca práv proti prokurátorovi ktorejkoľvek prokuratúry vrátane generálneho prokurátora,
d) námestník generálneho prokurátora proti prokurátorom generálnej prokuratúry a vedúcim prokurátorom, ktorí patria do jeho riadiacej pôsobnosti,
e) príslušný krajský prokurátor proti prokurátorovi krajskej prokuratúry, okresnému prokurátorovi a prokurátorovi okresnej prokuratúry,
f) príslušný okresný prokurátor proti prokurátorovi okresnej prokuratúry (ďalej len „navrhovateľ“).“.


Dátum zverejnenia analýzy: 19.06.2011
success
error