DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Lucia Žitňanská

MOST-HÍD

V Novom čase zverejnené video ukázalo na absurdnosť súčasného stavu, pretože dnes sme v situácii, že ten Tichý by musel dávať disciplinárny návrh sám na seba.

Robert Kalinák vs. Lucia Žitnanská - 20.06.2011
Pravda

Žitňanská spomína video, v ktorom Ladislav Tichý, dnes zastupujúci generálny prokurátor, odovzdáva plaketu bývalému advokátovi používajúc pritom nevhodný slovník. Odovzdávanie bolo súčasťou oslavy, na ktorej sa jeden z prítomných "zahral" na Harmana - masového vraha z Devínskej Novej Vsi.

Ak by bolo zverejnené video možné považovať za znevažovanie sudcovského stavu, bolo by možné podať návrh na disciplinárne konanie. Súčasne platný zákon o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry nešpecifikuje, kto by mal podať  návrh na disciplinárne konanie proti generálnemu prokurátorovi. Spomína sa iba, že to môže spraviť "generálny prokurátor proti prokurátorovi ktorejkoľvek (teda aj generálnej, pozn.) prokuratúry". Je teda pravdou, že Tichý by musel návrh na disciplinárne konanie podať sám na seba. Podľa novely zákona, ktorá začne platiť 1. augusta 2011 (v celom znení 1. januára 2012), podáva návrh na disciplinárne konanie proti generálnemu prokurátorovi minister spravodlivosti alebo verejný ochranca práv.

Súčasne platný zákon:

§ 197

(1) Návrh na začatie disciplinárneho konania je oprávnený podať


a) generálny prokurátor proti prokurátorovi ktorejkoľvek prokuratúry,

b) minister obrany Slovenskej republiky (ďalej len "minister obrany") proti ktorémukoľvek prokurátorovi vojenskej prokuratúry,
c) námestník generálneho prokurátora proti prokurátorom generálnej prokuratúry a vedúcim prokurátorom, ktorí patria do jeho riadiacej pôsobnosti,
d) príslušný krajský prokurátor proti prokurátorovi krajskej prokuratúry, okresnému prokurátorovi a prokurátorovi okresnej prokuratúry,
e) vyšší vojenský prokurátor proti prokurátorovi vyššej vojenskej prokuratúry, vojenskému obvodnému prokurátorovi a prokurátorovi vojenskej obvodnej prokuratúry,
f) príslušný okresný prokurátor proti prokurátorovi okresnej prokuratúry,
g) príslušný vojenský obvodný prokurátor proti prokurátorovi vojenskej obvodnej prokuratúry (ďalej len "navrhovateľ").Novela zákona (.doc):

V § 197 odsek 1 znie:
„(1) Návrh na začatie disciplinárneho konania je oprávnený podať
a) generálny prokurátor proti prokurátorovi ktorejkoľvek prokuratúry,
b) minister spravodlivosti proti prokurátorovi ktorejkoľvek prokuratúry vrátane generálneho prokurátora,
c) verejný ochranca práv proti prokurátorovi ktorejkoľvek prokuratúry vrátane generálneho prokurátora,
d) námestník generálneho prokurátora proti prokurátorom generálnej prokuratúry a vedúcim prokurátorom, ktorí patria do jeho riadiacej pôsobnosti,
e) príslušný krajský prokurátor proti prokurátorovi krajskej prokuratúry, okresnému prokurátorovi a prokurátorovi okresnej prokuratúry,
f) príslušný okresný prokurátor proti prokurátorovi okresnej prokuratúry (ďalej len „navrhovateľ“).“.Dátum zverejnenia analýzy: 19.06.2011
success
error