DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Robert Kaliňák

SMER-SD

Ešte odpoviem na tú otázku v tom, že nijakým spôsobom sa neposilnila pozícia ministerstva spravodlivosti. Tak minister spravodlivosti do prijatia tohto zákona nemal žiadny vplyv na generálnej prokuratúre a zrazu môže podávať disciplinárne návrhy voči všetkým prokurátorom.

Robert Kalinák vs. Lucia Žitnanská - 20.06.2011
Pravda

Z porovnania novely a pôvodného zákona vyplýva, že pôvodne nemmal minister možnosť navrhovať disciplinárne konanie voči prokurátorovi. Podľa novelizovanej  verzie zákona toto právo má. 

Súčasne platný zákon:

§ 197

(1) Návrh na začatie disciplinárneho konania je oprávnený podať
 

a) generálny prokurátor proti prokurátorovi ktorejkoľvek prokuratúry,
 
b) minister obrany Slovenskej republiky (ďalej len "minister obrany") proti ktorémukoľvek prokurátorovi vojenskej prokuratúry,
c) námestník generálneho prokurátora proti prokurátorom generálnej prokuratúry a vedúcim prokurátorom, ktorí patria do jeho riadiacej pôsobnosti,
d) príslušný krajský prokurátor proti prokurátorovi krajskej prokuratúry, okresnému prokurátorovi a prokurátorovi okresnej prokuratúry,
e) vyšší vojenský prokurátor proti prokurátorovi vyššej vojenskej prokuratúry, vojenskému obvodnému prokurátorovi a prokurátorovi vojenskej obvodnej prokuratúry,
f) príslušný okresný prokurátor proti prokurátorovi okresnej prokuratúry,
g) príslušný vojenský obvodný prokurátor proti prokurátorovi vojenskej obvodnej prokuratúry (ďalej len "navrhovateľ").

V novele zákona (.doc) o prokuratúre sa mimo iného píše:

V § 197 odsek 1 znie:

Návrh na začatie disciplinárneho konania je oprávnený podať
a) generálny prokurátor proti prokurátorovi ktorejkoľvek prokuratúry,
b) minister spravodlivosti proti prokurátorovi ktorejkoľvek prokuratúry vrátane generálneho prokurátora,
c) verejný ochranca práv proti prokurátorovi ktorejkoľvek prokuratúry vrátane generálneho prokurátora,
d) námestník generálneho prokurátora proti prokurátorom generálnej prokuratúry a vedúcim prokurátorom, ktorí patria do jeho riadiacej pôsobnosti,
e) príslušný krajský prokurátor proti prokurátorovi krajskej prokuratúry, okresnému prokurátorovi a prokurátorovi okresnej prokuratúry,
f) príslušný okresný prokurátor proti prokurátorovi okresnej prokuratúry (ďalej len "navrhovateľ").

Dátum zverejnenia analýzy: 19.06.2011
success
error