DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Jozef Mihál

Nestraníci

V prieskume, ktorý si robila jedna zo správcovských spoločností, sa viac ako polovica respondentov vyjadrila, ak by zákon vytvoril možnosť presunúť časť úspor do fondov bez garancií ale s vyšším možným výnosom, potom by som do rizikových fondov šiel, aspoň čiastočne.

Jozef Mihál vs. Peter Kažimír - 13.06.2011
Pravda

Allianz - Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť spravila online anketu (.pdf) medzi svojimi sporiteľmi.

Posledná otázka tejto ankety aj s vyhodnotením:

"Dnes sú úspory na dôchodok chránené garanciou. Ak by zákon vytvoril možnosť
presunúť časť úspor do fondov bez garancí, ale s vyšším možným výnosom, potom by som do rizikových fondov:
a.) presunul všetky moje úspory - 2,2%
b.) presunul vačšiu časť mojich úspor - 9,2 %
c.) presunul menšiu časť mojich úspor - 42,6%
d.) nepresunul by som nič - 46,0%"


Viac ako polovica z celkového počtu tých sporiteľov Allianz SDSS, ktorí sa zapojili do ankety (10 419) by presunula aspoň časť svojich úspor do fondov bez garancií.

Dátum zverejnenia analýzy: 12.06.2011
success
error