DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Robert Kaliňák

SMER-SD

...ale čo je podstatnejšie, tak to, čo sa zmení je výpočet dôchodku, ktorý sa týka aj súčasných a samozrejme výpočet odchodného, čiže sa to bude dotýkať aj súčasných a to je zase presne tá hra, to podvádzanie, ktoré vláda tu neustále proste ten rok robí...

Lubomír Galko vs. Robert Kalinák - 12.06.2011
Nepravda

V pripomienkovom konaní od marca 2011 je zatiaľ iba materiál s názvom Analýza sociálneho systému ozbrojených zložiek (.pdf), nie konkrétny návrh zákona. V tejto analýze je však spomenuté, že: 

"úpravami nebude narušená právna zásada zachovania vzniknutých nárokov a podmienky znižovania finančnej náročnosti systému sa budú v subsystémoch nemocenského zabezpečenia a zabezpečenia službami sociálneho zabezpečenia prejavovať bezprostredne po nadobudnutí účinnosti zmien a v subsystéme výsluhového zabezpečenia po uplynutí piatich rokov odo dňa účinnosti zmien, pretoţe prvé nároky z výsluhového zabezpečenia vznikajú po piatich rokoch trvania služobného pomeru." (str. 17)

Je teda jasné, že aktuálne vzniknuté nároky na výsluhové dôchodky budú zachované, nové výpočty a systém nárokovateľnosti bude uplatnený až na "nových" vojakov.

Dátum zverejnenia analýzy: 11.06.2011
success
error