DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Ľubomír Galko

Demokratická strana

Nie, nepostavím to na tvrdšiu hranu, ale veľmi poctivo sme robili strategické hodnotenia obrany. My to máme aj vo vládnom programe.

Lubomír Galko vs. Robert Kalinák - 12.06.2011
Pravda

Programové vyhlásenie Vlády SR:

"Vláda SR,... vykoná strategické hodnotenie obrany Slovenskej republiky s cieľom definovať politicko-strategický rámec pre dlhodobý rozvoj obranného potenciálu Slovenskej republiky a ozbrojených síl vrátane zabezpečenia stabilného zdrojového rámca. V rámci tohto procesu prehodnotí základné bezpečnostno-politické a obranné dokumenty, aby korešpondovali so súčasnými reáliami medzinárodných vzťahov a globálneho bezpečnostného prostredia, ako aj s cieľmi definovanými v najnovších strategických dokumentoch NATO a EÚ.

Vláda SR na zabezpečenie procesu strategického hodnotenia obrany vytvorí podmienky pre širší dialóg s predstaviteľmi expertnej komunity, ako aj verejnosti na dosiahnutie celospoločenského konsenzu o otázkach bezpečnostnej politiky a obrany štátu, prioritách, cieľoch, úlohách a potrebách ozbrojených síl. Závery a odporúčania strategického hodnotenia obrany predloží na verejnú diskusiu najneskôr do konca roka 2012 a premietne ich do základných strategických a koncepčných dokumentov a súvisiacej legislatívy."

Dátum zverejnenia analýzy: 11.06.2011
success
error