DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Ľubomír Galko

Demokratická strana

Ja viem, že my sme sa zaviazali alebo prijali sme záväzok o 2% HDP na obranu, ale to sa nepodarilo v histórii nielen predchádzajúcej vláde, ani tej predošlej sa nepodarilo naplniť a neustále to klesalo ...

Lubomír Galko vs. Robert Kalinák - 12.06.2011
Pravda

Podľa údajov z databázy NATO Slovensko v priebehu posledných rokov dávalo na obranu nasledovné percentá HDP:

2006: 1,6%
2007: 1,5%
2008: 1,5%
2009: 1,5%
2010: 1,3%

V krajinách V4 v posledných štyroch rokoch takisto pomer výdavkov na obranu voči HDP klesal, okrem Poľska, ktoré v posledných dvoch rokoch výdavky mierne zvýšilo a dosahuje takmer 2%. Menší podiel výdavkov než Slovensko má v rámci V4 Maďarsko.

Dáta sú dostupné buď na stránke NATO alebo na stránke INESS.

Podľa informácií z Ministerstva financií budú výdavky na obranu v najbližších rokoch ešte nižšie (Pravda.sk).

Dátum zverejnenia analýzy: 11.06.2011
success
error