DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Robert Kaliňák

SMER-SD

...a možno ste si nevšimli a medzi rezervou vlády a rezervou predsedu vlády sú dosť výrazné rozdiely, to sú dve rozdielne, dve rozdielne kategórie, o ktorých sa hovorí, to sú dva účty osobitné, ale to sa k tomu nechcem vrátiť.

Lubomír Galko vs. Robert Kalinák - 12.06.2011
Pravda

Podľa zákona 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy (.pdf) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, existujú tri rôzne typy rozpočtových rezerv: rezerva vlády, rezerva predsedu vlády a rezerva na prostriedky Európskej únie a odvody Európskej únii (§10). 

Podľa §10, ods. 3, rozhodovanie o ich využití má v kompetencii vláda (v prípade rezervy vlády, na návrh ministra financií), predseda vlády (v prípade rezervy predsedu vlády) a minister financií (v prípade rezervy na prostriedky EÚ). Účel nie je presne určený, podľa webstránky úradu vlády je napr. rezerva predsedníčky vlády určená predovšetkým na odstraňovanie následkov povodní, podporu v oblasti zdravotníctva, vzdelávania, športu a kultúry.

V roku 2011 sú výšky týchto rezerv určené nasledovne (Zákon o štátnom rozpočte na rok 2011, príloha 6) :

rezerva vlády: 5 000 000 eur

rezerva predsedníčky vlády: 1 659 696 eur

rezerva na prostriedky EÚ: 17 112 168 eur

Dátum zverejnenia analýzy: 11.06.2011
success
error