DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Marek Maďarič

SMER-SD

Maďarská ústava, kde v článku D...ale je tam jasný odsek, ktorý hovorí, že bude podporovať uplatnenie kolektívnych práv a vytvorenie kolektívnych samospráv v zahraničí, to znamená aj na Slovensku,

Jozef Mikuš vs. Marek Madaric - 07.06.2011
Nepravda

Zmienku o kolektívnych právach a ani o kolektívnych samosprávach sme v článku D nenašli. Ten vraví:

"Maďarsko sledujúc myšlienku jednotného maďarského národa nesie zodpovednosť za osud zahraničných Maďarov, napomáha udržaniu a rozvoju ich spoločenstiev, podporuje ich úsilie smerujúce k udržaniu ich maďarskosti, podporuje spoluprácu medzi sebou a s Maďarskom."

("Magyarország az egységes magyar nemzet eszméjétől vezérelve felelősséget visel a határain kívül élő magyarok sorsáért, elősegíti közösségeik fennmaradását és fejlődését, támogatja magyarságuk megőrzésére irányuló törekvéseiket, előmozdítja együttműködésüket egymással és Magyarországgal.")

Dátum zverejnenia analýzy: 05.06.2011
success
error